Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
93836_new project 3.jpg
6. októbra 2020 SprávySlovensko od PRservis.skSITA Diskusia()

Veolia Energia Komfort Košice zabezpečí aj tento rok spoľahlivé a energeticky efektívne vykurovanie pre 66 stredných škôl a školských zariadení v kraji

6.10.2020 – Spoločnosti sa aj napriek obmedzeniam v dôsledku pandémie podarilo zrealizovať všetky plánované investície a opravy.

Spoločnosť Veolia Energia Komfort Košice, a.s. poskytuje už viac ako osem rokov kompletnú starostlivosť o tepelné hospodárstvo pre 66 stredných škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Ide o na Slovensku unikátny projekt EPC (z angl. Energy Performance Contracting), ktorého cieľom je dosiahnuť garantovanú úsporu energií pri súčasnom zabezpečení bezstarostnej prevádzky a vysokého tepelného komfortu. Aj napriek mimoriadnej situácii v tomto roku spoločnosť zrealizovala všetky plánované aktivity v oblasti významnej údržby a investícií, a zároveň prijala viaceré opatrenia na strane prevádzky, aby bola schopná zabezpečiť plnohodnotné vykurovanie škôl aj v prípade mimoriadnych situácií spôsobených pandémiou. Vykurovanie škôl v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne je pripravené tak, aby sa školy mohli naplno venovať vyučovaciemu procesu pri zabezpečenom tepelnom komforte.

„Príprava na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu bola tento rok iná ako po minulé roky. Okrem štandardných činností ako je pravidelná údržba, zazmluvnenie dostatočného množstva paliva rôzneho druhu, vykonanie všetkých zákonom požadovaných odborných prehliadok a skúšok sme totiž tento rok museli prispôsobiť naše plánovanie a pracovnú činnosť aj aktuálnej situácii spôsobenej pandémiou,“ vysvetľuje Peter Dobrý, generálny riaditeľ skupiny Veolia Energia Slovensko. „V tejto súvislosti by som chcel oceniť najmä súčinnosť a profesionálny prístup odboru školstva a odboru energetiky Košického samosprávneho kraja, vďaka čomu sa nám podarilo doriešiť všetky operatívne otázky a pripraviť celý systém tak, aby sa školy mohli venovať vzdelávaniu a nemuseli riešiť  prevádzku tepelného hospodárstva.“

V projekte EPC vykonáva odbornú a technickú činnosť celkovo 72 zamestnancov na rôznych pozíciách. Okrem štandardných hygienických opatrení, ktoré platia naprieč celou spoločnosťou Veolia, je plán striedania a rozdelenia zmien nastavený tak, aby sa zamestnanci na rovnakej pozícii nestretávali, a boli tak v prípade karanténnych opatrení alebo výpadku plne nahraditeľní bez vplyvu na plynulosť prevádzky.

Okrem garantovanej zmluvnej úspory primárnych energií, spoločnosť Veolia Energia Komfort Košice, a.s. zabezpečuje pre školy a školské zariadenia kompletnú starostlivosť o ich tepelné hospodárstva. V rámci toho realizuje všetky odborné prehliadky a skúšky technologických zariadení podľa platnej legislatívy, preventívne údržby a bežné opravy a modernizáciu technologických zariadení jednotlivých prevádzok. V priebehu roka 2020 bolo vykonaných viac ako 650 odborných prehliadok a skúšok technologických zariadení.

Cestou k úsporám za energie je najmä modernizácia a denný energetický manažment

Projekt EPC pre školy v pôsobnosti KSK sa realizuje od roku 2012 a v súčasnosti zahŕňa 66 škôl a školských zariadení.  Cieľom projektu je zabezpečiť úspory energií a kompletnú starostlivosť o tepelné hospodárstvo škôl, a tým dosiahnuť aj nezanedbateľné finančné úspory. Podľa podmienok zmluvy uzatvorenej v roku 2012 na obdobie 18 rokov, projekt EPC garantuje dosiahnuť v zapojených školách už po piatich rokoch energetickú úsporu na úrovni 19 % (voči referenčnej hodnote roku 2009) a udržať ju po celú zvyšnú dobu trvania zmluvy.

Garantovanú úsporu energií v súčasnosti dosahujeme vo všetkých zapojených školách. Darí sa nám to jednak kvôli dôslednej prevencii a údržbe zariadení, ale najmä vďaka energetickému manažmentu energií na pravidelnej dennej báze a intenzívnej modernizácii zariadení. Od roku 2012 sme do obnovy kotolní a odovzdávacích staníc tepla, výmeny kotlov a inštalácie termostatických hlavíc v zapojených školách doteraz investovali celkovo 3,2 mil. eur,“ dopĺňa Peter Dobrý.

Na dosiahnutie požadovaných úspor je okrem modernizácie zariadení nevyhnutné realizovať manažment energií na dennej báze. Ten pozostáva z bilancovania spotrieb energií, diaľkového monitorovania a riadenia prevádzky jednotlivých kotolní a odovzdávacích staníc tepla centrálnym dispečingom, ktorý je umiestnený na Rozvojovej ulici v Košiciach. Aj takouto formou sa Košický samosprávny kraj podieľa na plnení cieľov Slovenskej republiky v aktivitách smerujúcich k zníženiu emisií a v boji proti klimatickým zmenám.

Medzi najvýznamnejšie aktivity spoločnosti Veolia Energia Komfort Košice, a.s., zrealizované v uplynulých mesiacoch, patrili výmena kotla v Spojená škola Dobšiná a v Škole umeleckého priemyslu Košice, výmena parných regulačných prvkov a riadiacich systémov v 3 objektoch SOŠ priemyselných technológií v Košiciach – Šaci, výmena riadiaceho systému v SOŠ agrotechnická Moldava nad Bodvou a výmenu úpravní vody v SOŠ  techniky a služieb Veľké Kapušany a v Gymnáziu Veľké Kapušany. Ďalej bola zrealizovaná výmena 50 kusov radiátorov v Spojenej škole v Dobšinej, výmena trojcestných ventilov vrátane elektropohonov v internáte SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach. Mimo údržby a opráv technológie tepelných hospodárstiev boli vykonané opravy strechy kotolní v SOŠ technická Michalovce, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves, SOŠ obchodu a služieb Sobrance a oprava strechy a fasády  na Gymnáziu Alejová v Košiciach.

Informačný servis

K téme

Získali sme certifikát ISO 37001- systéme manažérstva proti korupcii V ČOV Rakytovce hniezdi už aj bocian biely

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.