Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
24. júla 2013 VyhláseniaOstatné od PRservis.skSITA Diskusia()

Reakcia MPRV SR na článok v Hospodárskych novinách

BRATISLAVA 24. júla –
Na informácie uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 24.7.2013, konkrétne na časť, v ktorej sa autor zaoberá možnosťou pokračovania zmluvného vzťahu so spoločnosťou Columbex International, a.s., a neukončenia zmluvného vzťahu predchádzajúcim ministrom Zsoltom Simonom, MPRV SR reaguje nasledovne:
1) Súčasťou „Dohody o podmienkach ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb a iných plnení…“, ktorú podpísal Zsolt Simon bola Príloha 2c k DohodE o PODMIENKACH UKONČENIA Zmluvy o poskytovaní služieb a iných plnení č. 4/2008/S/060 v znení dodatkov A O zmene SÚVISIACICH práv a povinností medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. zo dňa 30.8.2011.

2) Táto Príloha 2c v bode 6 Projektový manažment a platnosť prevádzky uvádzala: „Pravidlá pre zabezpečenie prevádzky uvedené v tejto prílohe sú platné počas účinnosti Dohody, ak nie je uvedené inak. Neplatia pre obdobie v rámci ktorého je zabezpečené iba riešenie požiadaviek chápaných ako reklamácia v zmysle tejto Dohody. Zabezpečenie prevádzky podľa bodu 11.3 Dohody vykoná Poskytovateľ v rozsahu činností uvedených v tejto prílohe 2C (i) minimálne v štyroch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch po uplynutí doby uvedenej v bode 2.1 (bc) Dohody a (ii) následne až do ukončenia verejného obstarávania, ktorého predmetom bude obstaranie Zabezpečenia prevádzky, pričom za činnosti (i) sa na odplatu primerane použijú ustanovenia bodu 4.4 Dohody a na činnosti (ii) ustanovenia čl. 8. tejto prílohy.“

3) Ďalej táto Príloha 2c v bode 8. Spôsob fakturácie uvádzala: „Od uplynutia doby uvedenej v článku 6 (i) tejto prílohy do skončenia doby uvedenej v článku 6 (ii) tejto prílohy je Poskytovateľ oprávnený fakturovať na trojmesačnej báze a to do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení príslušného trojmesačného obdobia za všetky svoje zrealizované výkony podľa čl. 2 až 6 tejto prílohy, ktoré sú za príslušné trojmesačné obdobie akceptované Objednávateľom. Podkladom pre túto fakturáciu bude výstup „Výkaz prác“ popisujúci bezvadne dodané plnenia osôb konajúcich za Poskytovateľa v človekohodinách písomne akceptovaný osobou oprávnenou konať za Objednávateľa najneskôr do piatich pracovných dní od jeho predloženia na podpis oprávnenou osobou konať za Poskytovateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že za činnosti vykonané Poskytovateľom od uplynutia doby uvedenej v článku 6 (i) tejto prílohy do uplynutia doby uvedenej v článku 6 (ii) tejto prílohy vzniká Poskytovateľovi nárok na fakturáciu už od prvej ním bezvadne zrealizovanej človekohodiny výkonu za príslušné trojmesačné obdobie.

Z uvedených častí dohody, vyplývajú nasledovné závery:
A) Predchádzajúce vedenie MPRV SR v dohode o ukončení skryto cez Prílohu 2c umožnilo pokračovanie zmluvy na neurčitý čas; určilo, že minimálne predĺženie bude o jeden rok, za ktorý spoločnosť Columbex International, a.s. ďalej fakturovala práce MPRV SR; uvažovalo, že zmluva bude pokračovať aj po tomto jednom roku, až kým sa následne nezačne a neurobí nové verejné obstarávanie teda minimálne ďalší polrok, v prípade námietok možno oveľa dlhšie. Zároveň tým deklarovalo, že sa nemôže prejsť na nový systém (možno iného dodávateľa), nakoľko zmluva sa ukončí až ak sa urobí výberové konanie na prevádzku tohto predraženého systému.

B) Z dohody jednoznačne nevyplýva, že Zsolt Simon jej podpisom získal pre MPRV SR vlastnícke právo k dielu. Nikde v dohode to nie je upravené.
C) MPRV SR za súčasného vedenia nepodpísalo žiadny dodatok k predmetnej zmluve ani k dohode o ukončení, ani neuvažuje takýto dodatok podpísať. Pri zadávaní prác doteraz postulovalo MPRV SR len podľa predmetnej dohody.
D) Sumy zaplatené doteraz spoločnosti Columbex International, a.s za obdobie od nástupu nového vedenia ministerstva MPRV boli len za práce vykonané a zadané podľa predmetnej dohody podpísanej Zsoltom Simonom.
E) Ak je predmetná dohoda v rozpore so zákonom, je potrebné sa Zsolta Simona opýtať, prečo podpisoval takúto dohodu a prečo tvrdil, že podpísal dohodu o ukončení, keď skryto cez Prílohu 2c umožnil spoločnosti Columbex International, a.s. minimálne ďalší rok pôsobiť na MPRV SR.
F) MPRV SR neignoruje žiadne pochybnosti vo vzťahu k spoločnosti Columbex Internationál a.s. Aj preto postupuje zatiaľ len podľa riešenia navrhnutého Zsoltom Simonom v rámci predmetnej dohody. A zároveň práve preto nepočíta s tým, že agendové systémy na nové programové obdobie pre PPA bude ďalej zabezpečovať spoločnosť Columbex International, a.s. Zároveň hľadá spôsob ako zabezpečiť kontinuitu vyplácania platieb farmárom a zároveň prevádzkyschopnosť ekonomických informačných systémov všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu, ktorých údržbu zahŕňa súčasná, Zsoltom Simonom podpísaná dohoda.

Mgr. Zuzana Gulová
hovorkyňa MPRV SR
Odbor komunikácie

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ig;bl

K téme

Už stačilo! Tesco rozširuje pomoc obetiam domáceho násilia Kampaň na úsporu energií spoločnosti Henkel Slovensko získala ocenenie v prestížnej súťaži Prokop

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ostatné

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.