Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
86580_sng 1 676x451.jpg
17. októbra 2018 PR správyKultúraUmenie od PRservis.skSITA Diskusia()

Program Slovenskej národnej galérie November 2018

BRATISLAVA 17. októbra 2018

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Dňa 1. 11. 2018 sú expozície SNG Bratislava zatvorené!
Dňa 17. 11. 2018 sú expozície SNG Bratislava otvorené.

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne od 10.00 do 22.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11
info@sng.sk
www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.

Aktuálne výstavy

Osmičky

2. – 31. 12. 2018
Esterházyho palác – átrium, Bratislava

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický prevrat) zavesila Alexandra Kusá, v auguste ju k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) obmenila Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) ju pripravila Katarína Bajcurová.

Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy je tri metre vysoká a osem metrov dlhá „galerijná nástenka“, na ktorej sa v časovom slede výročí striedajú obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom je akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického „nástenkárstva“, ktorý prehovára o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti.

Osmičky: Október 1918

10. – 31. 12. 2018
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

V slovenskom výtvarnom umení nemáme takmer žiadne diela aktuálne reflektujúce historické udalosti – vznik prvej Československej republiky a podpísanie Martinskej deklarácie v októbri 1918, ktorou sa k novej republike pridali Slováci. Jedným z mála diel je veľkorozmerná maľba zakladateľa a klasika slovenského moderného maliarstva Martina Benku (1888 – 1971) Po búrke/Dúha (1918 – 1919), historicky prvá akvizícia do zbierok Slovenskej národnej galérie (inv. č. O 1). Benka touto maľbou symbolicky privítal koniec prvej svetovej vojny a vznik novej republiky. Dielo spolu s jeho príbehom bude prezentované netradičným spôsobom.

Užitočná fotografia
Fotografia v súčasnom slovenskom umení

11. 2018 – 17. 2. 2019
Otvorenie výstavy: 8. 11. 2018 o 18.00

Esterházyho palác – 2. a 3. poschodie, Bratislava
Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo

Výstava priblíži fotografiu nie ako užitočné, rýchle záznamové médium, „dokument doby“, ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhodný na široké využitie v súčasnom umení. V reakcii na éru digitálnych technológií umelci dnes využívajú fotomédium oveľa slobodnejšie, a pritom viac sofistifikovane. Privlastnená, zdokumentovaná realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, inscenovaná, avšak pri využití čisto fotografických postupov, klasických možností média.

Výstavný súbor sa sústredí na dianie v posledných 10 – 15 rokoch, na príklady autorských postupov, stratégií v širokom spektre možností tohto média. Zohľadní aj relatívne nový jav – dosah zahraničného školenia alebo dlhodobých pobytov na tvorbu slovenských autorov.

Hlavným cieľom tejto výstavy je priviesť divákov k tomu, aby nevnímali iba bezprostrednú užitočnosť, širokú použiteľnosť aj zneužiteľnosť fotografie, ale zamerali sa – akoby v spomalenom čase – na nuansy v čítaní tohto média a detailne sa oboznámili s možnosťami umeleckej výpovede jeho prostredníctvom.

Sprievodné programy

Piatok 2. 11. | 16.30
PHO BO HOSTET TALK / Donald Weber a Martin Kollár

Kanadský fotograf Donald Weber v diskusii so slovenským fotografom Martinom Kollárom o ich autorských a fotografických knihách.
Diskusiu organizuje Vysoká škola výtvarných umení v spolupráci s Off festivalom v rámci projektu „Vznik fotografickej knihy – PHO BO“.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Sunday, November 4 | 4.00 p.m.
Sunday Rest: The Eights | October 1918

This unconventional series of exhibitions in the gallery atrium entitled Osmičky (The Eights) comments on artistic materials of this year’s anniversaries of important events in modern Slovak history, the last of which will be the anniversary of the establishment of the first Czechoslovak Republic (1918 – 1938). The lecture will illustrate this event against the background of paintings and period documents.

Esterházy Palace, Gallery Atrium
Free admission

Pondelok 5. 11. | 19.00
Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Streda 7. 11. |10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Zákutie

Čo sa skrýva v tajných kútoch galérie? Nie vždy sú kúty zapadnuté prachom. Niekedy v nich objavíme množstvo podnetov. Príďte s nami povymetať skryté zákutia!

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, ateliér, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup: 5 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 8. 11. | 18.00
Slávnostné otvorenie výstavy: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Výstava priblíži fotografiu nie ako užitočné, rýchle záznamové médium, „dokument doby“, ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhodný na široké využitie v súčasnom umení.

Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo

Esterházyho palác – Berlinka, 2. a 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Nedeľa 11. 11. | 15.00
Siesta v galérii: Osmičky | Október 1918

Nedeľný pohodový výklad sprostredkuje netradičný výstavný projekt venovaný osmičkovým výročiam dôležitých medzníkov v slovenských dejinách 20. storočia.

Esterházyho palác, átrium
Vstup voľný

Utorok 13. 11. | 19.00
Kompozičné laboratórium: Roman Berger

Cyklus prednášok spojených s premietaním pokračuje vhľadom do tvorby slovenského hudobného skladateľa Romana Bergera (1930). Prednáša a moderuje Miroslav Tóth. Projekcia dokumentárneho filmu Roman Berger  ̶ lament, protest, nádej (réžia Marek Šulík, 2014, 26 min.). Hudobný hosť Andrej Gál, violončelo. Organizuje Hurhaj, o. z., s podporou SNG.

Edukatívno-koncertný projekt Kompozičné laboratórium je od svojho vzniku (2012) zameraný na vytváranie, hľadanie a predstavovanie neznámych, nových alebo zabudnutých diel, dramaturgií alebo kompozičných postupov mimo akademickej pôdy. Jeho cieľom je prostredníctvom prednášok, prezentácií, workshopov obnovovať hudobný dialóg, rozširovať poznatky o hudbe pre poučených poslucháčov, ako aj pre širokú verejnosť.

www.sng.sk
www.komplab.sk

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Streda 14. 11.  10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Zákutie

Čo sa skrýva v tajných kútoch galérie? Nie vždy sú kúty zapadnuté prachom. Niekedy v nich objavíme množstvo podnetov. Príďte s nami povymetať skryté zákutia!

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, ateliér, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 5 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 14. 11. | 16.00
Prednáška: Marie Fulková | Učenie z umenia: Metafora túlavého psa a prelínanie kultúr v edukačnom programe k výstave japonského fotografa Shomei Tomatsu.

Prednáška sa bude zaoberať vzťahmi medzi doménami výtvarného umenia a jeho pedagogickými transformáciami. Z kultúrno-antropologického a didaktického uhla pohľadu predstaví možnosti prechodov a prelínania medzi diskurzívnymi vrstvami vybraných edukačných programov a transkultúrnymi prenosmi pedagogických prístupov.
Marie Fulková pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Prednáška sa koná vďaka finančnej podpore Vyšegrádskeho fondu ako súčasť kurzu Galerijná a múzejná edukácia vo vyšegrádskom regióne Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Štvrtok 15. 11. | 18.00
Kurátorský výklad: Užitočná fotografia | 1. časť

Kurátorský výklad, ktorý je vzhľadom na rozsah výstavy rozdelený na dve časti, podrobnejšie ukáže, akými rozmanitými spôsobmi je fotografia užitočná v súčasnom slovenskom umení. Kurátori Aurel Hrabušický a Filip Vančo predstavia prvú časť výstavy venovanú viac fotografii neautorskej, vypožičanej. Umelci tu využívajú už existujúce fotografické podklady, prevzaté z tlače alebo z internetu – autorský je spôsob, akým tento prevzatý obrazový materiál včlenia do vlastných projektov. Priblížia aj fotografiu ako záznamové médium, ktoré slúži na zachytenie situácií a eventov, vytvárané samotnými umelcami uprostred každodenného života.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 4 € / 2 €

Piatok 16. 11. | 16.30 – 18.00 | Rodina
BookObrazy: Kaldestad Roald: Dvestošesťdesiatdeväť dní dažďa

Aké to je, keď sa najlepší priateľ odsťahuje? Spolu ste prežili veľa dobrodružstiev, zjedli veľa čokolády, vymenili si veľa úsmevov. Knižka o chýbaní, žiali a daždi, o množstve dažďa, nás prenesie do sveta spomienok a obrázkov o priateľstve.

Esterházyho palác, ateliér, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 3 € / rodina
R: miroslava.misova@sng.sk

Piatok 16. 11. | 19.00 – sobota 17. 11. | 18.30
Ars Poetica

Ročník medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2018 (13. – 23. 11. 2018). Príďte sa započúvať do magických zvukov svetovej poézie. Viac info na www.arspoetica.sk

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Nedeľa 18. 11. | 15.00
Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom výtvarnom umení

Nedeľný výklad uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup voľný

Štvrtok 22. 11. | 18.00
Kurátorský výklad: Užitočná fotografia | 2. časť

Kurátorský výklad, ktorý je vzhľadom na rozsah výstavy rozdelený na dve časti, podrobnejšie ukáže, akými rozmanitými spôsobmi je fotografia užitočná v súčasnom slovenskom umení. Kurátori Aurel Hrabušický a Filip Vančo sa v druhej časti výkladu sústredia predovšetkým na novovytvorenú, teda v pravom zmysle slova autorskú fotografiu, ktorá je zhmotnením vízie samotných umelcov, a popritom predvedie spôsoby jej využitia v multimediálnych umeleckých projektoch. Fotografia sa uplatní v kombinácii s inými druhmi umenia a stáva sa súčasťou komplexnej (audio)vizuálnej výpovede.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 25. 11. | 15.00 – 17.00 | Rodina
Nedeľa v premenách: Od začiatku

Nie všetky začiatky sú ľahké. O to viac, ak sa netýkajú iba jedného človeka, ale menia celú spoločnosť. Čo bolo úplne na začiatku vzniku našej krajiny, si priblížime cez umenie, rozprávanie a tvorivé aktivity.

Esterházyho palác, átrium, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 5 € / rodina
R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 25. 11. | 15.00
Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom výtvarnom umení

Nedeľný výklad uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 2. poschodie
Vstup voľný

Utorok 27. 11. | 17.00
Čaj o piatej v SNG | Tančiareň

Tanečné odpoludnie pre dámy a pánov v najlepších rokoch je pokračovaním podujatia Čaj o piatej v SNG, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ v spolupráci so SNG. Na parket opäť pozýva učiteľ tanca Juraj Komora.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Utorok 27. 11. | 19.00 | Dvorana VŠMU
Hudba dneška v SNG 30  ̶ VENI 30 (10)

Program: DVA-JA 5 / Tierkreis 2 – Alban Berg, Daniel Matej, Hilmar Thórdasson, Karlheinz Stockhausen
Účinkujú: Duo Eliason  ̶ Ronald Šebesta, klarinet & Nora Škuta, klavír

Sériou tohtoročných koncertov s názvom VENI 30 si profilový slovenský súbor súčasnej hudby VENI ensemble pripomína 30 rokov existencie na domácej aj zahraničnej hudobnej scéne. Pod touto hlavičkou sa v rámci ďalšieho koncertu z cyklu Hudba dneška predstaví aj Duo Eliason, dvojica významných slovenských interpretov, ktorí majú kľúčový podiel na formovaní umeleckého profilu VENI ensemble (a preto je ich účinkovanie v rámci tejto série viac než opodstatnené; veď napokon, aj samotné duo vzišlo začiatkom deväťdesiatych rokov z podhubia tohto ansámblu). Názov koncertného programu je zas kombináciou dvoch „vnútorných cyklov“ Hudby dneška v SNG, „DVA-JA“, ktorý je priestorom pre predstavovanie zaujímavých umeleckých dvojíc z domáceho aj zo zahraničného prostredia a „Tierkreis“, v rámci ktorého zaznie ďalšia z verzií slávneho Stockhausenovho prelomového „tuctu skladieb“ pre rôzne inštrumentálne obsadenia.

Jesenné koncerty z cyklu Hudba dneška v SNG sme z dôvodu deinštalácie nestálej expozície gotiky a baroka nestex, ktorá bola v ostatných rokoch zároveň koncertnou sálou, museli presunúť do náhradného priestoru. Dva koncerty cyklu Hudba dneška v SNG sa teda výnimočne uskutočnia v Dvorane VŠMU.

Koncertný cyklus HUDBA DNEŠKA V SNG v hudobnej dramaturgii Daniela Mateja
Realizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s InMusic, o. z., a Slovenskou sekciou ISCM. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG 2018 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a grantové programy Ars Bratislavensis a SOZA.

Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Zochova 1, Bratislava
Vstupné: 7 € / 4 €

Štvrtok 29. 11. | 18.00                          
Workshop pre dospelých: Parazitovanie na skutočnosti

Jednou z charakteristických čŕt fotografie je, že si svojím spôsobom privlastňuje skutočnosť. Na výstave Užitočná fotografia niekoľkí autori doslova parazitujú na už prisvojenej skutočnosti, keď preberajú fotografie vytvorené kýmsi iným. Na workshope budeme pod vedením šperkárky Kataríny Siposovej parazitovať na kontextoch výstavy a zistíme, koľko toho majú šperk a fotografia spoločného.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 4 €
R: barbora.tribulova@sng.sk

Generálny partner SNG: Tatra banka

K téme

Príležitosť pre slovenské inovácie v obrannom priemysle 40 000 eur na projekty, ktoré spoja mladú a staršiu generáciu

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Kultúra

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.