Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
24. mája 2013 PR správyHospodárske výsledky od PRservis.skSITA Diskusia()

Henkel zaznamenal presvedčivý rast zisku v prvom štvrťroku

BRATISLAVA 24. mája – ,,V prvom štvrťroku roku 2013 sa nám podarilo i napriek nepriaznivému trhovému prostrediu poznačenom hlavne slabnúcimi západoeurópskymi trhmi a celkovo nízkym dopytom priemyslu na celom svete, zvýšiť obrat aj zisk“, uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Henkel pán Kasper Rorsted. „Divízie Pracích a čistiacich prostriedkov a Beauty Care prekonali výkonnosť svojich príslušných trhov, zatiaľ čo divíziu Lepidlá a technológie ovplyvnil napriek očakávaniam slabší dopyt priemyselných odberateľov. Napriek tomu sa nám podarilo významným spôsobom zlepšiť ziskovosť všetkých našich obchodných divízií.“

K finančnému roku 2013 Kasper Rorsted uviedol: „Globálne ekonomické prostredie bude podľa našich predpokladov i naďalej náročné. V druhej polovici roku však očakávame zlepšenie dopytu priemyslu. Vzhľadom k celosvetovým problémom na našich trhoch chceme pokračovať v ďalšom zjednodušovaní a zrýchľovaní našich procesov v snahe zvýšiť flexibilitu a efektivitu.“

Prognózy pre rok 2013 potvrdené
Kasper Rorsted potvrdil už skôr zverejnený výhľad spoločnosti Henkel pre finančný rok 2013: ,,Očakávame, že organický rast obratu za celý finančný rok dosiahol tri až päť percent. Predpokladáme zvýšenie upravenej výnosnosti predaja na úrovni 14,5 percenta a približne desať percentný rast upravených výnosov na preferenčnú akciu.“

Obrat a zisk v prvom štvrťroku 2013
Obrat spoločnosti Henkel v prvom štvrťroku 2013 dosiahol 4 033 mil. eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 0,6%. Organický rast obratu, t.j. obrat bez započítania kurzových vplyvov a vplyvov akvizícií a odpredaja, vzrástol o 2,5%.

Divízia Pracích a čistiacich prostriedkov dosiahla presvedčivého 8,0% organického rastu, obrat divízie Beauty Care vzrástol organicky o 4,0%. V divízii Lepidiel a technológií došlo k organickému poklesu obratu o 1,2 %.

Upravený prevádzkový zisk po zohľadnení jednorazových výnosov a výdajov a reštrukturalizačných nákladov sa zvýšil o 8,9% z 551 mil. eur na 600 mil. eur. Na rastúcej ziskovosti sa podieľali všetky tri divízie. Vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) dosiahol 565 mil. eur oproti 538 mil. eur v rovnakom období predchádzajúceho roku.

Upravená výnosnosť predajov (marža EBIT) výrazne vzrástla o 1,2 percentného bodu, a to z 13,7% na 14,9%. Vykázaná výnosnosť predajov dosiahla 14,0% oproti 13,4% v období rovnakého štvrťroka minulého roka.

Finančný výsledok spoločnosti Henkel sa zlepšil o 16 mil. eur na -30 mil. eur, a to hlavne vďaka lepšej finančnej pozícii a zlepšeným výsledkom zaisťovacích menových transakcií. S 24,7% sa daňová sadzba udržala v tesnej blízkosti úrovne z rovnakého štvrťroku predchádzajúceho roku ( v 1. štvrťroku 2012 bola na úrovni 24,8%).

Čistý zisk za štvrťrok vzrástol o 8,9% z 370 mil. eur na 403 mil. eur, pričom po odpočítaní menšinových podielov (neovládaných podielov) vo výške 10 mil. eur predstavoval čistý zisk za štvrťrok 393 mil. eur (v 1. štvrťroku predchádzajúceho roku predstavoval 361 mil. eur). Upravený čistý štvrťročný zisk pod odpočítaní menšinových podielov dosiahol 417 mil. eur oproti 369 mil. eur v rovnakom období štvrťroku predchádzajúceho roka. Výnosy na preferenčnú akciu vzrástli z 0,84 eura na 0,91 eura.

Upravené výnosy predstavovali 0,96 eura oproti 0,85 eur v 1. štvrťroku 2012. Pri výpočte bez použitia revidovaného IAS 19 predstavujú upravené výnosy za 1. štvrťrok 2012 celkom 0,87 eur. Vo vzťahu k tomuto údaju vzrástli upravené výnosy na preferenčnú akciu o 10,3%

Pomer čistého pracovného kapitálu k obratu sa medziročne výrazne zlepšil a poklesol na 5,8 %. Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 31. marcu 2013 vykázala zmenu: z čistého dlhu prešla do čistej hotovostnej investície vo výške 114 mil. eur. K 31. marcu 2012 predstavoval čistý dlh 1 159 mil. eur.

Výkon jednotlivých obchodných divízií
Divízia Pracích a čistiacich prostriedkov zahájila finančný rok 2013 veľmi dobrými výsledkami z hľadiska obratu a zisku a ešte viac rozšírila svoje pozície na príslušných trhoch. Obrat medziročne organicky vzrástol o 8,0 %, pričom nominálne sa zvýšil o 6,3 % na 1 177 mil. eur.
Na tomto veľmi dobrom vývoji sa podieľali všetky regióny. Rozvíjajúce sa trhy opakovanie vykázali najväčšiu dynamiku rastu, kedy ich celkový organický rast dosiahol dvojciferných čísiel. Dvojciferný rast vykázal aj región východnej Európy, ktorý je poháňaný najmä dynamickým výkonom v Rusku, Turecku, v Afrike/Strednom východe. Obrat rástol i na vyspelých trhoch. Napriek pretrvávajúcemu nepriaznivému prostrediu na trhoch južnej Európy vykázala západná Európa kladný rast obratu, pričom veľmi dobrý výkon zaznamenalo hlavne Nemecko a Francúzsko. Napriek trvalo klesajúcej aktivite na trhu bol vývoj v Severnej Ameriky pozitívny.

Upravený prevádzkový zisk výrazne vzrástol o takmer 10,0% na 176 mil. eur a upravená výnosnosť predajov medziročne vzrástla o 0,5 percentného bodu na 15,0%. Vykázaný prevádzkový zisk dosiahol 175 mil. eur oproti 157 mil. eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Divizia Beauty Care má za sebou ďalší veľmi dobrý štart do finančného roka. Organický rast obratu dosiahol 4,0 %, čo opäť výrazne prekračuje rast príslušných trhov – výsledkom je zvyšovanie trhového podielu. Nominálne sa obrat zvýšil o 1,4 % na 873 mil. eur.

Na presvedčivom vývoji obratu sa podieľali všetky regióny. Rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku je i tentoraz rast v tejto divízii podporovaný hlavne výkonom na rozvíjajúcich sa trhoch, na ktorých miera organického rastu dosiahla dvojciferných hodnôt. Veľmi dynamický výkon vykázala divízia Beauty Care v Ázii (bez Japonska), kde bola ťahaná predovšetkým konštantnou expanziou v Číne. I región Afriky a Stredného východu vykázal dvojcifernú mieru rastu obratu. Obrat na vyspelých trhoch sa mierne zvýšil. Výkon v západnej Európe bol pozitívny, a to hlavne vďaka presvedčivému rastu v Nemecku. Rast obratu v Severnej Amerike bol dobrý.

Upravený prevádzkový zisk zaznamenal významný medziročný nárast o 5,2 % na 130 mil. eur a podobné výrazne sa zvýšila i upravená výnosnosť predajov, ktorá vzrástla o 0,5 percentného bodu na 14,9 %. Vykázaný prevádzkový zisk sa medziročne zvýšil o 3,0 % a dosiahol 124 mil. eur.

V prvom štvrťroku 2013 ovplyvnila výkon divízie Lepidiel a technológií slabšia výkonnosť niektorých kľúčových priemyselných odvetví, hlavne na vyspelých trhoch. Obrat dosiahol 1 944 mil. eur oproti 2 001 mil. eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Organicky bol obrat o 1,2 % nižší než v 1. štvrťroku roku 2012, pričom výkon jednotlivých regiónov bol premenlivý.

Rozvíjajúce sa trhy vykázali dobrý organický rast obratu. Rast v regióne Latinskej Ameriky bol presvedčivý i región východnej Európy napriek spomaľujúcej sa dynamike rastu v dôležitom sektore stavebníctva v dôsledku nepriaznivého počasia, vykázal dobrý rast obratu. Ázia (bez Japonska) vykázala celkovom pozitívny vývoj obratu, pričom silná dynamika sa prejavila hlavne v Indii. Vplyvom celkovo stále pretrvávajúcim nepriaznivých ekonomických podmienok zostal obrat na vyspelých trhoch pod úrovňou rovnakého štvrťroku predchádzajúceho roka. Viditeľný bol hlavne pokles obchodnej aktivity v západnej Európe. Ani Severnej Amerike a vyspelým ázijským trhom sa nepodarilo vyrovnať obrat dosiahnutý v 1.štvrťroku roku 2012.

Upravený prevádzkový zisk sa znovu medziročne zvýšil a vykázal dvojciferný rast na úrovni 10,8 % na 320 mil. eur. Upravená výnosnosť predajov medziročne vzrástla o 2,1 percentuálneho bodu a po prvýkrát v histórii dosiahla hodnotu 16,5 %. Vykázaný prevádzkový zisk sa zvýšil o 10,6 % na 314 mil. eur.

Výkon v regiónoch
Spoločnosť vo vysoko konkurenčnom trhovom prostredí západnej Európy zaznamenala 1,1% pokles obratu na 1 421 mil. eur, pričom organický obrat poklesol o 1,0%, hlavne v dôsledku hospodárskeho poklesu a spomaleniu niektorých kľúčových priemyselných odvetví. Obrat v regióne východnej Európy vzrástol o 6,3% na 718 mil. eur, organický rast predstavoval 7,3%. Na tomto výsledku majú výrazný podiel podniky v Rusku a v Turecku. Obrat v regióne Afriky a Stredného východu vzrástol o 11,6% na 289 mil. eur. Aj keď rast i naďalej nepriaznivo ovplyvňovali politické nepokoje v niektorých krajinách, organický rast sa zvýšil o 18,2%, pričom výrazný podiel na tom mali divízie Pracích a čistiacich prostriedkov a Beauty Care.

Vo vysoko konkurenčnom trhovom prostredí Severnej Ameriky zaznamenala spoločnosť 2,3% pokles obratu na 729 mil. eur. Organický rast klesol o 0,4% oproti 1. štvrťroku predchádzajúceho roka, hlavne kvôli slabšej výkonnosti niektorých kľúčových priemyselných odvetví. Obrat v regióne Latinskej Ameriky nominálne klesol o 2,4% na 257 mil. eur, pričom organický rast dosiahol 4,5%. K tomuto rastu prispela hlavne obchodná aktivita v Mexiku a Brazílii. V regióne juhovýchodnej Ázie došlo k poklesu nominálneho obratu o 1,5% na 580 mil. eur, organicky však obrat vzrástol o 1,3%. I keď obchodná výkonnosť na rozvíjajúcich sa trhoch, hlavne v Číne, bola dobrá, tento vývoj čiastočne oslabil klesajúci obrat v Japonsku.

Rast obratu opäť vykázal veľmi silnú dynamiku na rozvíjajúcich sa trhoch východnej Európy, Afriky/Stredného východu, Latinskej Ameriky a Ázie (okrem Japonska). Obrat tu nominálne vzrástol o 5,4% ba 1 728 mil. eur a organický rast dosiahol 8,2%, a to za prispenia všetkých divízií. Podiel týchto rozvíjajúcich sa trhov na celkovom obrate sa tak zvýšil zo 41% v 1. štvrťroku predchádzajúceho roka na súčasných 43%.

Prognóza skupiny Henkel pre rok 2013
Vo finančnom roku 2013 spoločnosť Henkel očakáva tri až päťpercentný organický rast obratu. Spoločnosť je presvedčená, že v tomto rozsahu budú rásť aj všetky jej tri obchodné divízie. Spoločnosť Henkel potvrdzuje svoju prognózu upravenej výnosnosti predaja (EBIT) na úrovni asi 14,5% (14,1% v roku 2012) a predpokladá, že na zvýšení oproti predchádzajúcemu roku sa budú podieľať všetky divízie. Spoločnosť ďalej očakáva asi desaťpercentné zvýšenie upravených výnosov na preferenčnú akciu (3,70 eur v roku 2012). Táto prognóza vychádza z očakávaného zvýšenia predajných cien výrobkov Henkel a priebežného prispôsobenia štruktúr spoločnosti neustále sa meniacim trhovým podmienkam. Pomocou týchto aktivít a prísneho dodržiavania nákladovej disciplíny plánuje spoločnosť viac než kompenzovať dopady ďalšieho nárastu cien surovín na svoje príjmy.

Presvedčivý rast zisku v prvom štvrťroku
• Obrat vzrástol o 0,6% na 4 033 mil. eur (organický rast o 2,5%)
• Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 8,9% na 600 mil. eur
• Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 1,2 percentuálneho bodu na 14,9%
• Upravené výnosy na preferenčnú akciu stúpli o 10,3%* na 0,96 eur
• Presvedčivý rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch (organický rast o 8,2%)
*Pri uplatnení revidovaného IAS 19 na príslušný štvrťrok predchádzajúceho roka, znamená rast 12,9 percent.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

K téme

Spoločnosť Henkel Slovensko oficiálne otvorila svoje nové sídlo v budove The Mill Nadácia Henkel Slovensko vyhlasuje výzvu, v ktorej seniorom prerozdelí 65 tisíc

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Hospodárske výsledky

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.