Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
4. novembra 2015 PR správyZdravie od PRservis.skSITA Diskusia()

FDA označila idarucizumab ako prelomovú liečbu

BRATISLAVA 4. novembra –

– FDA po prvýkrát schválila špecifické antidotum k perorálnemu antikoagulans 1
– idarucizumab dokáže okamžite zvrátiť antikoagulačný účinok dabigatranu 2,3

Spoločnosť Boehringer Ingelheim GmbH oznámila, že Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil liečivo idarucizumab4. Liek je indikovaný pre pacientov liečených dabigatranetexilátom, pokiaľ je nutné zvrátiť jeho antikoagulačný účinok kvôli nevyhnutnej operácii/akútnemu zákroku alebo pri život ohrozujúcom alebo nekontrolovateľnom krvácaní.1

FDA označila idarucizumab ako prelomovú liečbu a schvaľovanie posudzovala prioritne5. Idarucizumab bol schválený cez zrýchlené schvaľovacie konanie.6 Žiadosť obsahovala výsledky skúmaní na zdravých dobrovoľníkoch, ako aj predbežné výsledky klinickej štúdie RE-VERSE AD (NCT 02104947).2,3,7,8 V štúdiách bol reverzný účinok idarucizumabu pozorovateľný hneď, v priebehu pár minút po podaní 5 gramov lieku.2,3,7,8 Po podaní lieku nebol pozorovaný prokoagulačný efekt.2,3,7

„Objavenie nových perorálnych antikoagulancií (NOAC) prinieslo významný pokrok v antikoagulačnej liečbe. Aj keď boli známe všeobecné stratégie na zvládanie krvácania súvisiaceho s liečbou týmito liekmi, doteraz neexistovala možnosť, ktorá by u pacientov dokázala špecificky a okamžite zvrátiť antikoagulačný efekt NOAC v mimoriadnych naliehavých prípadoch, kedy je rýchlosť dôležitá, ako je život ohrozujúce krvácanie alebo nutnosť náhleho chirurgického či iného invazívneho zákroku,“ hovorí doktor Charles Pollack, hlavný investigátor štúdie RE-VERSE AD, profesor akútnej medicíny na Univerzite Thomasa Jeffersona vo Filadelfii. „Dostupnosť idarucizumabu teraz prináša unikátnu možnosť zvrátiť antikoaguláciu u pacientov užívajúcich liek dabigatranetexilát,“ dodal.
Spoločnosť Boehringer Ingelheim sa zaviazala zabezpečiť čo najširšiu dostupnosť antidota. V súčasnosti liek hodnotia aj ďalšie regulačné orgány, vrátane Health Canada.6 Prebiehajú ďaľšie registračné podania.4

O klinickom výskumnom programe lieku idarucizumab
Idarucizumab vynašli a vyvinuli vedci spoločnosti Boehringer Ingelheim. Výskumný program začal v roku 2009, skôr ako bol liek dabigatranetexilát uvedený v roku 2010 na americký trh.4,9
Spoločnosť ukončila tri klinické štúdie fázy I s idarucizumabom na dobrovoľníkoch a výsledky zahrnula do žiadosti o schválenie predloženej americkej FDA.4,6-8
Boehringer Ingelheim pokračuje v skúmaní lieku idarucizumab v globálnej štúdii fázy III RE-VERSE AD, ktorá zahŕňa pacientov užívajúcich liek dabigatranetexilát, ktorí majú nekontrolovateľné krvácanie alebo potrebujú urgentný zákrok.2,10 Je to prvá štúdia svojho druhu, ktorá prebieha od mája 2014 a zahŕňa pacientov z viac ako 35 krajín.11 Dáta z predbežných analýz štúdie RE-VERSE AD sú zahrnuté do žiadostí o schválenie antidota.2,3,6

O antidote
Idarucizumab je Fab fragment humanizovanej protilátky, vyvinutý ako špecifická protilátka k lieku dabigatran.10 Idarucizumab sa špecificky viaže len na molekuly dabigatranu, neutralizuje ich antikoagulačný účinok, a to bez zásahu do kaskády koagulácie.10
V USA je v súčasnosti idarucizumab indikovaný pre pacientov liečených dabigatranetexilátom, keď je potrebné zvrátiť antikoagulačný účinok dabigatranu:1
– kvôli akútnemu chirurgickému/urgentnému invazívnemu zákroku,
– v prípade život ohrozujúceho krvácania.
V súčasnosti prebieha hodnotenie a schvaľovanie lieku v ďalších krajinách.4,6 Idarucizumab je jediná špecifická protilátka k NOAC, ktorá je v súčasnosti v schvaľovacom procese.4 Boehringer Ingelheim plánuje predložiť idarucizumab na schválenie vo všetkých krajinách, v ktorých je dostupný dabigatran.4

O lieku dabigatranetexilát
Klinické skúsenosti s liekom dabigatran sa dajú vyčísliť na viac ako 4 miliónoch pacientorokov vo všetkých schválených indikáciách na celom svete. Dabigatran je na trhu dostupný viac ako 6 rokov a je schválený vo viac ako 100 krajinách.4
V súčasnosti je dabigatran schválený v týchto indikáciách:9,12
– Prevencia mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF), s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi ako sú prekonaná mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ˇÝ 75 rokov; srdcové zlyhanie (NYHA trieda ˇÝ 2); diabetes mellitus; hypertenzia.
– Primárna prevencia žilových trombembolických príhod u dospelých pacientov, ktorí podstúpili elektívnu totálnu chirurgickú náhradu bedrového kĺbu alebo totálnu chirurgickú náhradu kolena
– Liečba hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej embólie a prevencia rekurentnej žilovej trombózy a rekurentnej pľúcnej embólie

Dabigatran, priamy inhibítor trombínu, bol prvým celosvetovo schváleným liekom z novej generácie priamych perorálnych antikoagulancií, ktorý naplnil medicínske potreby v prevencii a liečbe akútnych a chronických trombembolických ochorení.12,13 Silný antitrombotický účinok dosahujú priame inhibítory trombínu tým, že špecificky blokujú aktivitu trombínu, kľúčového enzýmu zodpovedného za tvorbu krvných zrazenín.14 Na rozdiel od antagonistov K-vitamínu, ktoré pôsobia na iné faktory koagulácie, dabigatran prináša účinnú a predvídateľnú antikoaguláciu s nízkym potenciálom liekových interakcií a žiadnymi interakciami s potravinami, bez nutnosti pravidelne kontrolovať koaguláciu či titrovať dávku lieku.13,15

Referencie:
1. PRAXBIND® US Prescribing Information, 2015
2. Pollack C. V. et al. Idarucizumab for dabigatran reversal. NEJM. 2015 June 22 (Epub ahead of print). Available at http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1502000
3. Pollack C.V. Initial results of the RE-VERSE AD trial: idarucizumab reverses the anticoagulant effects of dabigatran in patients in an emergency setting of major bleeding, urgent surgery, or interventions. Oral presentation on Monday 22 June 2015 at the International Society of Thrombosis and Haemostasis 2015 Congress, Toronto, Canada.
4. Boehringer Ingelheim Data on File.
5. Boehringer Ingelheim Press Release – 30 June 2014. U.S. FDA grants Breakthrough Therapy Designation to Pradaxa® (dabigatran etexilate) specific investigational antidote. http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2014/30_june_2014_dabigatranetexilate.html. Last accessed August 2015.
6. Boehringer Ingelheim Press Release – 03 March 2015. Boehringer Ingelheim submits applications for approval of idarucizumab, specific reversal agent to dabigatran etexilate (Pradaxa®), to EMA, FDA and Health Canada. http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2015/03_march_2015_dabigatranetexilate.html. Last accessed August 2015.
7. Glund S. et al. A randomised study in healthy volunteers to investigate the safety, tolerability and pharmacokinetics of idarucizumab, a specific antidote to dabigatran. Thromb Haemost. 2015;113:943–951.
8. Glund S. et al. Idarucizumab, a Specific Antidote for Dabigatran: Immediate, Complete and Sustained Reversal of Dabigatran Induced Anticoagulation in Elderly and Renally Impaired Subjects. Oral presentation on 8 December 2014 at The 56th American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition, San Francisco, USA. Blood 2014; 124: Abstract 344.
9. PRADAXA US Prescribing Information, 2015
10. Pollack C. V. et al. Design and rationale for RE-VERSE AD: A phase 3 study of idarucizumab, a specific reversal agent for dabigatran. Thromb Haemost. 2015 May 28;114(1). http://dx.doi.org/10.1160/TH15-03-0192.
11. Boehringer Ingelheim Press Release – 22 May 2015. Antidote for rapid reversal of Pradaxa® (dabigatran etexilate) progresses into next stage of clinical investigation with study in patients. http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2014/22_may_2014_dabigatranetexilate.html Last accessed August 2015.
12. Pradaxa European Summary of Product Characteristics, 2015.
13. Stangier J. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet. 2008;47(5):285–95.
14. Di Nisio M. et al. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med. 2005;353:1028–40.
15. Stangier J. et al. Pharmacokinetic Profile of the Oral Direct Thrombin Inhibitor Dabigatran Etexilate in Healthy Volunteers and Patients Undergoing Total Hip Replacement. J Clin Pharmacol. 2005;45:555–63.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

bx

K téme

Predstavenstvo spoločnosti Philip Morris ČR a.s. oznamuje, že valné zhromaždenie akcionárov bude rozhodovať mimo svoje zasadnutia (tzv. per rollam), oznamuje finančné výsledky za celý rok 2020 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Spoločnosť Moderna aktualizuje stratégiu voči mutáciám koronavírusu a navyšuje investície do výroby vakcín

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Zdravie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.