Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
26. februára 2013 PR správyHospodárske výsledky od PRservis.skSITA Diskusia()

BASF navýšila obrat a výsledok svojej podnikovej činnosti

BRATISLAVA 26. februára – BASF si udržala svoj výborný výkon v roku 2012. Spoločnosť prekonala rekordné hodnoty v obrate a zisku z roku 2011 (EBIT). „Segmenty Ropa & Zemný plyn a Poľnohospodárske riešenia dosiahli nové rekordné výsledky, kým obchod s chemikáliami bol slabší ako v roku 2011,” povedal počas výročnej tlačovej konferencie Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva BASF SE.

Obrat vo 4. kvartáli 2012 dosiahol 19,6 mld. EUR, čo predstavuje nárast o 9% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Tento prírastok je vysvetliteľný pomerne rovnovážnym rastom takmer všetkých segmentov, ako aj cenovými a menovými efektmi. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek dosiahol vo 4. kvartáli 2012 hodnotu 1,8 mld. EUR, čo je o 18% navýšenie oproti úrovni z minuloročného porovnateľného obdobia. Rozhodujúcimi faktormi tohto vývoja boli nárast objemu segmentu Ropa & Zemný plyn, ako aj zlepšené výsledky v divíziách Polyuretány a Stavebné hmoty.

V roku 2012 spoločnosť BASF navýšila obrat na 78,7 mld. EUR, čo je nárast o 7% oproti roku 2011. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek dosiahol medziročný nárast o 5% na 8,9 mld. EUR a EBIT takmer o 5% na 9 mld. EUR. Čistý zisk poklesol o 1,3 mld. EUR na 4,9 mld. EUR vzhľadom na vyšší obrat v divízii Ropa & Zemný plyn a z toho vyplývajúcich vyšších daňových odvodov. Navyše, zisky z predaja akcií BASF v K+S Aktiengesellschaft v roku 2011 boli prevažne oslobodené od dane.

Na výročnom zasadaní akcionárov plánuje predstavenstvo a dozorná navrhnúť vyššiu dividendu na úrovni 2,60 EUR za akciu, nárast o 0,10 EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na základe ceny akcie ku koncu roka 2012, ktorá bola na úrovni 71,15 EUR, výnos z dividend bude predstavovať 3,65%. „Naše operačné cashflow dosiahlo so 6,7 mld. EUR znovu vysoké hodnoty,” povedal Dr. Hans-Ulrich Engel, finančný riaditeľ BASF.

Výhľad na rok 2013
Pri prognóze na rok 2013 spoločnosť BASF vychádza z nasledujúcich ekonomických predpokladov (minuloročné údaje v zátvorke):
• rast svetového hospodárstva: +2,4% (+2,2%)
• rast svetovej chemickej produkcie: +3,6% (+2,6%)
• priemerný výmenný kurz 1,30 amerických dolárov za euro (1,28 $ za euro)
• priemerná cena barelu ropy 110 amerických dolárov (112 $/barel)

„Naším cieľom je rásť i v roku 2013 a obratom i EBITom pred započítaním zvláštnych položiek chceme prekonať hodnoty roku 2012,” povedal Kurt Bock. BASF sa bude usilovať navýšiť obrat a zisk vo všetkých segmentoch. K tomu by mali prispieť očakávaný nárast v dopyte, zlepšená operačná dokonalosť a nárast efektivity. BASF bude i v roku 2013 klásť veľký dôraz na svoje kapitálové náklady. „Inovácie sú základom pre budúci ziskový rast, a preto tvoria základ našej konkurencieschopnosti,” dodáva Kurt Bock. BASF i z tohto dôvodu plánuje navýšiť výdavky do výskumu a vývoja v roku 2013, pričom v predchádzajúcom roku tieto výdavky tvorili 1,7 mld. EUR, čo je zhruba o 9% viac ako v roku 2011.

V 4. kvartáli rástol obrat v takmer všetkých segmentoch
Segmentu Chemikálie (Chemicals) vzrástol obrat v 4. kvartáli 2012 vďaka cenovým efektom a portfóliu. Nárast odbytu a menové rozdiely taktiež prispeli k tomuto nárastu. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek poklesol v rámci celého roku na 1,7 mld. EUR, čo je o 30% menej v porovnaní s rokom 2011 – spôsobené hlavne kvôli nižším maržiam a odstávkam niektorých zariadení. Obrat vzrástol o 7% na 13,8 mld..

Menové efekty a cena zohrali pozitívnu úlohu v obrate segmentu Plasty (Plastics) v poslednom kvartáli 2012. Zvýšený dopyt vykazoval automobilový priemysel najmä v Severnej Amerike a Ázii. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek podstatne rástol, a to vďaka vyšším ziskom divízie Polyuretány. V roku 2012 segment Plasty zaznamenal nárast obratu o 4% na 11,4 mld. EUR. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek poklesol o 27% na 873 mil. EUR.

Segment Výkonných produktov (Performance Products) prekonal v 4. kvartáli 2012 svojím obratom hodnotu porovnateľného obdobia roku 2011. Dôvodom boli najmä vyššie objemy. Nižšie ceny boli vyrovnané pozitívnymi menovými efektmi. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek v tomto segmente poklesol následkom nižších marží. Za rok 2012 vzrástol obrat celého segmentu o 1% na úroveň 15,9 mld. EUR a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek poklesol o 17% na 1,4 mld. EUR.

Obrat v segmente Funkčných riešení (Functional Solutions) zaznamenal jemný pokles v poslednom kvartáli 2012 oproti rovnakému obdobiu roka 2011, ktorý bol spôsobený nižším obratom z obchodu s drahými kovmi. Pozitívne menové efekty sa vyrovnali nižším predajným cenám. Dopyt z automobilového priemyslu po katalyzátoroch a lakoch bol značný. Obrat v roku 2012 tvorí 11,5 mld. EUR (nárast o 1%) a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek sa s hodnotami 561 mil. EUR pohyboval jemne nad úrovňou z predchádzajúceho roka.

Segment Poľnohospodárske riešenia (Agricultural Solutions) zaznamenal v obrate za štvrtý kvartál roku 2012 nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2011. Nárast bol poháňaný vyšším odbytom, akvizíciou Becker Underwood a pozitívnymi menovými efektmi. Napriek suchému počasiu v Brazílii, predaje v Južnej Amerike významne rástli. Vyššie výdaje na výskum a investície v rozvíjajúcich sa trhoch viedli ku zníženiu zisku oproti 4. kvartálu 2011. Za celý rok 2012 sa obrat zvýšil o 12% (na 4,7 mld. EUR) a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek vzrástol o 28% na viac ako 1 mld. EUR.

Segment Ropa & Zemný plyn (Oil & Gas) v 4. kvartáli 2012 výrazne rástol, a to vďaka značnému nárastu ropnej produkcie v Líbyi, rovnako ako aj vyššiemu objemu obchodov so zemným plynom. K nárastu obratu prispela i stúpajúca produkcia vrtov spoločného podniku BASF a Gazprom Achimgaz. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek podstatne vzrástol. Obrat v roku 2012 dosiahol 16,7 mld. EUR (nárast o 39% v porovnaní s rokom 2011). EBIT pred započítaním zvláštnych položiek sa zdvojnásobil v porovnaní s predchádzajúcim rokom a dosiahol takmer 4,1 mld. EUR. Čistý príjem vzrástol na 1,2 mld. EUR.

Ostatné segmenty (Others) vykázali obrat vo výške 1,2 mld. EUR. Tieto aktivity predstavujú predaj surovín, inžinierske a iné služby, ale taktiež aj príjmy za prenájom. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek poklesol v 4. kvartáli v dôsledku nižších výnosov z iných obchodov o 91 mil. EUR. Najmä kvôli likvidácii aktivít BASF v oblasti styrénov a obchodu s hnojivami poklesol obrat za celý rok 2012 o 24 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a to na 4,8 mld. EUR. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek poklesol na mínus 839 mil. EUR.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu roka 2012 zamestnávala 113 000 ľudí a v roku 2012 vykázala tržby vo výške 78,7 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2012 mala spoločnosť BASF na Slovensku 194 zamestnancov a v roku 2012 dosiahla obrat vo výške 104 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

K téme

Veľká noc je aj o farbách, väčšina ojazdených áut má len jednu zo štyroch BASF dodáva laky pre inovatívny elektromobil

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Hospodárske výsledky

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.