Kontakt

Oddelenie obchodu a marketingu

SITA Slovenská tlačová agentúra a. s.
Mýtna 15, 811 07 Bratislava

Poštová adresa: PO Box 8, 810 05  Bratislava 15

+421 02 5249 6106 +421 02 5249 6105 prservis@sita.sk