Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
88714_new project 1.jpg
19. septembra 2018 PR správyZdraviePrevencia od PRservis.skSITA Diskusia()

Slovenská nadácia srdca, platforma „MOST – Spolu chránime Vaše srdcia, varuje pred obezitou: Výrazne skracuje život a dokázateľne zvyšuje úmrtnosť.

BRATISLAVA 19. septembra 2018 – Vysoký krvný tlak, diabetes,  zvýšený cholesterol – všetky tieto ochorenia úzko súvisia s obezitou.  Hovorí sa im aj vražedné trio – spolu totiž zabíjajú srdce.  Obezita je zodpovedná za 60 % zvýšenie rizika rozvoja diabetes mellitus 2. typu, za 20 % zvýšenie rizika rozvoja artériovej hypertenzie a ischemickej choroby srdca (ICHS), a tiež za 10 až 30 % nárast rakovinových ochorení. Dá sa povedať, že je to centrum „zla“ v tele pre naše zdravie.

Druhý ročník spoločnej platformy Slovenskej nadácie srdca, Únie pre zdravšie srdce a Slovenskej kardiologickej spoločnosti s názvom MOST – Spolu chránime Vaše srdcia, sa v roku 2018 sústredí práve na obezitu, ktorá je jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov nielen ochorení srdca a ciev, ale má výrazne nepriaznivý vplyv na naše zdravie ako také. Slovenská nadácia srdca sa edukáciou širokej populácie zaoberá už 12 rokov, pričom z roka na rok sa zvyšuje záujem jednak odbornej, ale najmä laickej verejnosti o účasť na projekte. Spoločne tak budujeme zodpovedný a preventívny prístup každého jednotlivca k vlastnému zdraviu.

Obezita je chronické progresívne ochorenie zapríčinené energetickou nerovnováhou medzi príjmom a výdajom kalórií. Je charakterizované hromadením tuku. Vedie k štrukturálnym a funkčným zmenám orgánov, významne ovplyvňuje úmrtnosť a tiež aj kvalitu a dĺžku života obézneho človeka.  S obezitou sa spája diabetes druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu tukov a bielkovín, ateroskleróza a zvýšené hodnoty kyseliny močovej. Čím v skoršom veku obezita vznikne, tým negatívnejšie vplýva na organizmus. Deti a adolescenti s nadváhou majú viac než 40-krát vyššie riziko rozvoja metabolických zmien vedúcich ku kardiovaskulárnym ochoreniam a cukrovke! „V súčasnosti je preukázané, že obezita, najmä nahromadenie vnútrobrušného tuku je jasným rizikovým faktorom srdcovocievnych ochorení. Obezita priamo súvisí s ich vznikom a rozvojom. Tieto ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku a v celom západnom svete.  Na Slovensku máme aj kvôli obezite priemernú dĺžku života iba 76,7 roka a naďalej zaostávame za priemerom EÚ,“ hovorí MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc. – primárka Oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca, NÚSCH, a.s.

Kardiovaskulárne ochorenia, teda ochorenia srdca a ciev zahŕňajú ischemickú chorobu srdca, poruchy srdcového rytmu  (napríklad takzvaná fibrilácia predsiení), ischemickú chorobu dolných končatín, ochorenia ciev zásobujúcich mozog (ich poškodenie aterosklerózou je príčinou vysokého rizika mozgovej mŕtvice u obéznych pacientov). Riziko kardiovaskulárnych ochorení plynule stúpa so zvyšujúcim sa BMI, a to už od hodnoty 21 kg/m2. Toto riziko bolo vyčíslené na 9 % za každý bod body mass indexu (tzn., že jedinci s BMI 23 kg/m2 majú riziko kardiovaskulárnych ochorení o 18 percent vyššie, než ľudia s BMI 21 kg/m2). Riziko mozgovej mŕtvice stúpa o celých 6 % za každý bod BMI, pritom platí, že muži majú riziko postihnutia mozgových ciev vyššie ako ženy. Na srdce obézneho človeka sú kladené oveľa vyššie nároky než u človeka s normálnou hmotnosťou. Srdce potrebuje zásobovať krvou obézne telo a preto je nútené zvyšovať svoj  výdaj. Týmto dlhodobým chronickým preťažením srdca ako pumpy, dochádza k zhrubnutiu ľavej srdcovej komory a následne môže postupne vzniknúť zlyhávanie srdca. Nahromadenie vnútorného viscerálneho tuku sa zase priamo spája s vyšším rizikom náhlej smrti kvôli srdcovej  arytmii. Až za 90 percent srdcových infarktov môžu ovplyvniteľné rizikové faktory, medzi ktoré patrí aj obezita. Jedinou dlhodobou šancou, ako zlepšiť svoj zdravotný stav a zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu srdca, je zmena stravovania a pohybových aktivít. „Viac ako 5 miliónov ľudí ročne zomiera v dôsledku inaktivity, dostatočnú pohybovú aktivitu má iba 30 percent populácie. Zdravotné benefity pravidelného cvičenia sú však  nezávislé od redukcie hmotnosti  a fyzicky zdatní jedinci s  nadhmotnosťou či obezitou, majú podobné riziko mortality ako zdatní  jedinci s normálnou hmotnosťou,“ upozorňuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. – predsedníčka obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Priberanie na hmotnosti vedie k abnormálnej alebo zníženej citlivosti na inzulín (inzulínovej rezistencie) s počiatočným zvýšením a následným poklesom sekrécie inzulínu.  Vzniká diabetes- ochorenie, pri ktorom bez liečby nekontrolovateľne stúpa hladina cukru v krvi. Riziko vzniku diabetu je päťnásobne zvýšené u ľudí s BMI viac ako 25 a 28-násobne u tých, ktorí majú BMI viac ako 30, oproti ľuďom s BMI 21. Diabetes mellitus v súčasnej dobe postihuje na Slovensku asi 400 000 obyvateľov, ďalších asi 100 000 obyvateľov má spomínaný prediabetický rizikový syndróm. Celková predpokladaná dĺžka života je teda u diabetikov skrátená o štvrtinu, v skupine 40 až 60-ročných môže dokonca klesnúť až o 30 – 40 percent. Diabetes mellitus je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách. Veľmi vážna je hrozba srdcovocievnych ochorení, ktoré sú u pacientov s diabetom 4 až 8-krát častejšie, ťažšie sa liečia a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu. Asi polovica pacientov má už pri prvom diagnostikovaní cukrovky druhého typu srdcovocievne komplikácie. „Cukrovka a obezita sú ako dve spojené nádoby. Podľa literatúry má viac ako 80 % pacientov s novodiagnostikovanou cukrovkou zvýšenú hmotnosť, pričom viac ako 40 % má obezitu. Na Slovensku je podľa nedávnej štúdie DiaSTATUS podiel obezity ešte vyšší a presahuje 60 %. Zatiaľ čo nadváha zvyšuje riziko cukrovky 3-5 násobne, obezita toto riziko zvyšuje 7-28x, pričom riziko je vyššie, ak sa jedná o  tzv. centrálny typ obezity, keď sa tuk hromadí najmä v oblasti trupu, brucha a vnútrobrušnej oblasti. Mali by sme preto poznať svoje hodnoty indexu telesnej hmotnosti (tzv. BMI), ale aj obvodu pása. Preventívne vyšetrenia by sa mali pravidelne robiť  u všetkých obéznych pacientov  v ročných intervaloch.  Prírastok telesnej hmotnosti  riziko zvyšuje a naopak, redukcia telesnej hmotnosti riziko významne znižuje. Viac sa hýbať a menej jesť sa určite oplatí,“ hovorí MUDr. Emil Martinka, PhD., primár diabetologického oddelenia, NEDÚ.

U väčšiny ľudí dochádza pri obezite k zvyšovaniu hladiny cholesterolu kvôli kombinácii dedičnosti a zvýšeného príjmu tukov a cholesterolu v strave. Predpokladá sa, že minimálne jedna tretina obyvateľstva v SR má zvýšené hladiny cholesterolu – nie sú teda v medziach normy, vzhľadom k ich stupňu kardiovaskulárneho rizika. Veľmi znepokojujúci je fakt, že viac ako 80 percent ľudí, ktorí patria do vysoko rizikových skupín populácie, nedosahuje normálne hodnoty cholesterolu. Normálne hodnoty cholesterolu teda dosahuje menej ako jedna pätina populácie!  Vysoká hladina cholesterolu je príčinou aterosklerózy, čiže kôrnatenia tepien. Výsledkom sú závažné zdravotné komplikácie: srdcový infarkt, mozgová porážka, nedokrvenie dolných končatín, postihnutie obličiek, poruchy erekcie u mužov. Existuje množstvo dôkazov, ktoré hovoria o vzťahu medzi hladinou cholesterolu a rozvojom srdcovo-cievnych či mozgovo-cievnych komplikácií. Preto treba hladinu cholesterolu dôsledne kontrolovať, snažiť sa ju znížiť zmenou životného štýlu a pohybovou aktivitou. Ak sa to nedarí, je potrebná farmakologická liečba, najčastejšie sa používajú statíny. „Pacienti majú často tendenciu vplyvom rôznych faktorov, napr. obáv z nežiaducich účinkov, hoci často neopodstatnených, túto liečbu opúšťať, alebo neužívať presne podľa odporúčaní. Možno s istou nadsádzkou je však možné povedať, že najzávažnejším nežiaducim účinkom statínov je ich neopodstatnené vynechanie. Prečo? Pretože pretrvávajúca vysoká hladina cholesterolu a s ňou spojená veľmi vysoká miera KV rizika, vedie ku srdcovému infarktu, či cievnej mozgovej príhode, alebo inej kardiovaskulárnej komplikácii,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., kardiológ/dekan UPJŠ Lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice.

Vysoký krvný tlak, čiže hypertenzia, vzniká často ako následok neriešeného problému nadváhy a obezity. Udáva sa, že obvod pása u mužov viac ako 102 cm a u žien viac ako 88 cm,  je významným rizikovým faktorom. Hypertenzia ako jedna z najčastejších chronických chorôb je rizikovým faktorom pre mnohé ďalšie kardiovaskulárne ochorenia, napríklad pre srdcové zlyhávanie, mozgový infarkt, chronickú ischemickú chorobu srdca či infarkt myokardu. Je preto potrebné liečiť ju včas, aby sa zabránilo vzniku mnohých vážnych komplikácií. K nefarmakologickým opatreniam jednoznačne patrí kontrola hmotnosti. „V prípade nadváhy alebo  obezity, ktorými na Slovensku trpí viac ako polovica dospelej populácie, je potrebné upraviť príjem a výdaj energie tak, aby sa dosiahla redukcia hmotnosti. Pokles hmotnosti o 5 kg môže priniesť zníženie krvného tlaku približne o 4 mmHg. Najefektívnejším spôsobom zlepšovania prístupu pacientov k liečbe a liečebnému režimu, je podľa európskych odporúčaní použitie fixných kombinácií liekov, či už od začiatku liečby alebo v jej priebehu. Ich používanie má hneď niekoľko výhod: nižší počet tabliet, ktoré pacient musí užívať, vyššia účinnosť liečby a nižšie riziko nežiadúcich účinkov. Účinná kombinovaná liečba zároveň priaznivo ovplyvňuje tzv. celkové kardiovaskulárne riziko a znižuje výskyt KV príhod,“ vysvetľuje MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC – primárka ambulantného oddelenia NÚSCH, a.s. Bratislava, správkyňa Slovenskej nadácie srdca.

Počas Svetového dňa srdca 29. septembra 2018, Slovenská nadácia srdca, platforma „MOST – Spolu chránime Vaše srdcia v spolupráci s partnermi, pripravila na viacerých miestach dostupnú a jednoduchú prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v súvislosti s obezitou – merania BMI (body mass index) a krvného tlaku pre obyvateľov celého Slovenska.

K  odborno-edukačnej kampani MOST sa už po štvrtý raz pridávajú aj lekárne Dr. Max. Počas jednodňovej akcie s názvom „Tento deň si získa vaše srdce“, ktorá sa bude konať v stredu 26. septembra 2018, ponúknu návštevníkom lekární vyšetrenie a poradenstvo v oblasti rizikových faktorov ako sú BMI index, krvný tlak, hladina glukózy a cholesterolu. „Veľký záujem zo strany verejnosti, ako aj namerané hodnoty potvrdzujú dôležitosť preventívnych meraní. Ochorenia srdcovo-cievneho systému sa aktuálne radia medzi najzávažnejšiu skupinu chorôb, a preto nás teší, že sa opäť podieľame na realizácii takej významnej preventívnej kampane,“ vyjadrila sa Mgr. Zdenka Slunská, PhD., manažérka pre vzdelávanie a odborný rozvoj v Dr.Max.

Merania BMI a krvného tlaku budú zabezpečené 29. septembra 2018 vo vybraných vlakoch, na vybraných hlavných vlakových staniciach, v sieti fitness centier Golem Club na celom Slovensku a v OC Polus City Center v Bratislave. „Nárast obezity vo svete i na Slovensku je alarmujúci, preto vnímame osvetu a prevenciu ako kľúčové. Prevencia je zároveň vždy jednoduchšia cesta, než liečba, preto ju netreba podceňovať. A keďže GOLEM CLUB je synonymum pre fitness, oddych a zdravý životný štýl. Preto sme sa radi zapojili do tejto aktivity a poskytli naše priestory,“ hovorí Mgr. Mária Dzureková, marketingová manažérka GOLEM CLUB.

V tento deň, 29. septembra 2018, sa bude konať aj Beh srdca – Aby vaše srdce nezlyhalo, v areáli Kuchajda v Bratislave. Aj počas konania behu bude pre účastníkov pripravená možnosť zmerať si na Kuchajde BMI,  krvný tlak, ale aj hladinu cukru.

Všetky informácie o kampani nájdete na weboch www.presrdce.euwww.tvojesrdce.sk.

Partneri kampane:

K téme

Realitné fondy zaznamenali medziročný nárast 11,5 %. Pozitívne vyhliadky bude umocňovať trend klesajúcich úrokových sadzieb Rok 2023 bol (doteraz) najlepší

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Prevencia

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.