Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
28. septembra 2015 PR správyZdravie od PRservis.skSITA Diskusia()

Rozhodnite sa pre zdravé srdce

BRATISLAVA 28. septembra – Slovenská liga Srdce srdcu ako partner Svetovej federácie srdca, spolu so svojimi partnermi, už 10 rokov vyzýva pod hlavičkou Svetového dňa srdca všetky rodiny a komunity, aby sa pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa srdca zapojili do boja proti kardiovaskulárnym ochoreniam (KVO). Cieľom tohtoročnej edukačnej kampane je upriamiť pozornosť na to, aké dôležité je vytvárať zdravé životné prostredie. Ak sa ľuďom poskytne možnosť vybrať si na bývanie, ich prácu či zábavu také miesto, ktoré bude prospešné pre ich zdravie, prispeje to k zníženiu rizika KVO vyplývajúcich aj zo škodlivého životného prostredia.

Tohtoročný Svetový deň srdca prebieha na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J.E. pána Andrea Kisku.

Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí vo svete. Každoročne sú zodpovedné za 17,3 miliónov predčasných úmrtí vo svete a predpokladá sa, že do roku 2030 sa tento počet zvýši až na 23 miliónov. Vo väčšine prípadov sa však dá kardiovaskulárnym ochoreniam predchádzať, a to ovplyvňovaním rizikových faktorov, akými sú napríklad fajčenie, nezdravé stravovanie a nedostatok pohybu.

Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., prezident Slovenskej ligy Srdce Srdcu, uviedol: „Zabezpečenie prístupu jednotlivcov k zdravému prostrediu vyžaduje okamžité kroky na národnej a medzinárodnej úrovni. Skutočne existuje možnosť podporiť iniciatívy, ktoré môžu znížiť výskyt srdcovocievnych ochorení, napr. zákaz fajčenia vo verejných parkoch, minimalizácia reklamy na tabakové výrobky a rýchle občerstvenie a lepší systém zdravotníctva. Na Svetový deň srdca vyzývame vedúcich predstaviteľov , aby prijali rozhodnutia prospievajúce srdcu“.

„Prvým krokom k zdravému srdcu je informovanosť. Venovať pozornosť tomu, koľko prejdeme, by malo byť také ľahké ako sledovať si jedálny lístok. Počas Svetového dňa srdca nabádame ľudí, aby začali niečo robiť pre zdravie svojho srdca. Mnohým predčasným úmrtiam je možné totiž predísť dodržaním odporúčanej minimálnej hranice 30 minút bežnej fyzickej aktivity, napríklad svižnej chôdze, najmenej päťkrát za týždeň,“ uviedol prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. – čestný prezident Slovenskej ligy Srdce Srdcu.

„Napriek zlepšujúcej sa kvalite liečby KV chorôb sme svedkami ich stúpajúceho výskytu, lebo naša populácia starne, životný štýl sa nezlepšuje a vo zvýšenej miere sa uplatňujú nepriaznivé faktory životného prostredia. Veď až 90% obyvateľov Európy žije v znečistenom ovzduší a hlučnom prostredí. Práve tieto dva faktory odborné spoločnosti teraz v mesiaci Svetového dňa srdca podčiarkujú ako modifikovateľné riziká KV chorôb a vyhlasujú kampaň za „healthy heart environment“, t.j. za “ prostredie pre zdravé srdce“. Hlásime sa k tejto kampani podpisom petície za čistejší vzduch a zníženie hlučnosti na verejných priestranstvách, za zazelenenie mestských častí, za zníženie emisií, za uvoľnenie financií pre výskum environmentálnych vplyvov na srdce … Cez vzdelávanie zdravotníkov, pacientov a občanov bojujeme za KV zdravie a aj za zdravšie prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme, v ktorom sa hrajú naše deti… , “ uviedla prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC – prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

MÁTE VYSOKÝ CHOLESTEROL? MAL NIEKTO VO VAŠEJ RODINE PREDČASNÚ SRDCOVÚ PRÍHODU?

Familiárna hypercholesterolémia (FH) je dedičné ochorenie charakteristické prítomnosťou veľmi vysokej hladiny cholesterolu v krvi. Pozmenený gén bráni pečeni správne odstraňovať cholesterol. Veľmi vysoká hladina LDL cholesterolu (LDL-C), niekedy nazývaného tzv. „zlý“ cholesterol, môže prispieť k upchatiu ciev a zvýšiť tak riziko vzniku srdcovocievnych ochorení v predčasnom veku.

FH je jedným z najčastejších závažných genetických ochorení 1,2
• FH sa vyskytuje u 1 človeka z 200 až 500 osôb1
• Celosvetovo FH postihuje asi 14 až 34 miliónov ľudí1

FH A SRDCOVOCIEVNE OCHORENIA
Pod pojmom srdcovocievne ochorenia rozumieme ochorenia srdca a ciev spôsobené aterosklerózou, akými sú napr. srdcový infarkt a mozgová príhoda . U aterosklerózy sa tuk (vrátane cholesterolu) hromadí v cievach, čím dochádza k ich zúženiu a následne k zníženiu alebo zablokovaniu prietoku krvi. Znížený prietok krvi do srdca môže spôsobiť angínu pektoris alebo srdcový infarkt. Znížený prietok krvi do mozgu môže spôsobiť mozgovú príhodu. Vzhľadom na veľmi vysokú hladinu cholesterolu majú neliečení pacienti s FH asi 20 násobne vyššie riziko vzniku predčasných srdcovocievnych ochorení v porovnaní s ľuďmi bez FH.2 Riziko sa v každej rodine s FH líši a je ovplyvnené hladinou cholesterolu, ďalšími rizikovými faktormi, životným štýlom a aj tým, či ste muž alebo žena. Hoci FH nie je vyliečiteľné ochorenie, dá sa liečiť. Nebezpečenstvo vzniku srdcovocievnych ochorení je možné znížiť zmenou životného štýlu, stravovania, včasnou a vhodnou liečbou, ktorá zníži hladinu LDL-C.

Projekt MedPed (Make Early Diagnosis Prevent Early Death) založil prof. Roger Williams v roku 1989 v Utahu za účelom vyhľadávania pacientov s FH a ich príbuzných. Aby sa začali zavčasu liečiť. Čo však pravdepodobne nemá v zdravotníctve obdobu je to, že v priebehu 5 rokov sa mu podarilo rozšíriť MedPed po celých Spojených štátoch a postupne do 38 ďalších krajín sveta. Pritom neposkytoval žiadne financovanie. Do dnešného dňa projekt skríningu a registrácie pomohol identifikovať tisíce ľudí postihnutých familiárnou hypercholesterolémiou po celom svete.

V septembri 1998 sa konal v Ženeve 70. kongres EAS (Európska spoločnosť pre aterosklerózu), ktorý začal veľmi smutnou udalosťou – haváriou lietadla, ktorého pasažiermi boli tiež niektorí účastníci kongresu. Medzi obeťami bol aj prof. Williams. Jeho poslednou aktivitou bolo sympózium programu MED-PED, ktorého sa už bohužiaľ sám nezúčastnil. V tom čase bol MEDPED aktívny v 38 krajinách okrem USA a začínal aj na Slovensku (www.medpedfh.sk).

„Organizácia MEDPED na Slovensku predstavuje spoluprácu lekárov primárneho kontaktu s odbornými ambulanciami – centrami MEDPED, ktoré sú v Bratislave , Leviciach, Žiline, Košiciach, Poprade, Lučenci. Koordináciu projektu a spolupráce robí Koordinačné centrum pre familiárne hyperlipoproteinémie na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ktoré tiež vedie register pacientov a rodín. DNA diagnostika sa robí v Laboratóriu diabetu a porúch metabolizmu na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV. Predpokladá sa, že na Slovensku je minimálne 10 tisíc pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, ak je prevalencia 1:500. V registri je evidovaných 1800 osôb z rodín s FH. Z toho má asi polovica osôb diagnózu FH. Väčšina pacientov má pri prvom vyšetrení v centre MEDPED liečbu statínmi – bohužiaľ v nízkej dávke. Avšak väčšina príbuzných s FH liečbu nemá! Preto je tak veľmi dôležité robiť skríning v rodinách,“ uviedla doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. – vedúca Koordinačného centra pre familiárne hyperlipoproteinémie na SZU v Bratislave.

Už po deviaty krát Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje kampaň MOST (Mesiac O Srdcových Témach).

Celoslovenská kampaň MOST – Mesiac O Srdcových Témach sa koná každý rok v septembri a projekt je súčasťou Národného programu prevencie ochorení srdca. Aktivity v tento mesiac vyvrcholia Svetovým dňom srdca – 25. septembra, kde na viacerých miestach Slovenska budú zorganizované „meracie stanice“ rizikových faktorov KVS ochorení.

„Mesiac september je už tradične Mesiacom O Srdcových Témach, a preto aj v roku 2015 – už po deviatykrát – pripravujeme edukačné a informačné aktivity pre širokú verejnosť. Vďaka našim partnerom počas Dňa srdca – 25. septembra 2015 v čase od 10:00 do 17:00 hod. – bude verejnosti k dispozícii viac ako 400 meracích miest, ktoré nájdete v lekárňach, v obchodných centrách, obchodných reťazcoch či na verejných priestranstvách. Veríme, že starostlivosť o zdravie Vášho srdca je dôležitá aj pre Vás, a preto využijete túto možnosť a vyhľadáte nás – tešíme sa na Vás!,” uviedol doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC – Správca Slovenskej nadácie srdca a hlavný odborník pri MZ SR pre kardiológiu.

Svetový deň srdca
Tradíciu Svetového dňa srdca založila Svetová federácia srdca v roku 2000, s cieľom informovať ľudí na celom svete o tom, že srdcové choroby a cievna mozgová príhoda sú najčastejšou príčinou smrti a každý rok im podľahne 17,3 milióna ľudí. Federácia spolu so svojimi členmi zdôrazňuje fakt, že aspoň 80 % predčasných úmrtí spôsobených srdcovými chorobami alebo cievnymi mozgovými príhodami by sa dalo predísť, ak by boli pod kontrolou rizikové faktory akými sú fajčenie, nezdravé stravovanie a nedostatok fyzickej aktivity. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) si kladie za cieľ znížiť predčasnú úmrtnosť spôsobenú srdcovocievnymi ochoreniami aspoň o 25% do roku 2025.

Svetová federácia srdca
Svetová federácia srdca vedie globálny boj proti chorobám srdca a cievnym mozgovým príhodám. Zameriava sa na krajiny s nízkou a strednou ekonomickou úrovňou prostredníctvom spoločenstva viac než 200 členských organizácií, ktoré spájajú silu zdravotníckych spoločností s nadáciami na ochranu srdca vo viac než stovke krajín. Svoje úsilie sústreďuje okolo cieľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO – zníženie počtu predčasných úmrtí spojených s kardiovaskulárnymi chorobami do roku 2025 o 25 %. Naším kolektívnym úsilím môžeme pomôcť ľuďom na celom svete viesť dlhší život so zdravším srdcom.

Slovenská liga za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení „Srdce srdcu”
Slovenská liga za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení je dobrovoľná, humanitárna, charitatívna a nezávislá organizácia, ktorá svojimi aktivitami a finančnými príspevkami podporuje prevenciu, liečbu a výskum v oblasti kardiovaskulárnych chorôb.

O spoločnosti Sanofi
Sanofi , vedúca spoločnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti, skúma, vyvíja a prináša terapeutické riešenia so zameraním na potreby pacientov. Sanofi svoje aktivity zameriava hlavne do nasledovných oblastí: riešenia pre liečbu diabetu, humánne vakcíny, inovatívne lieky, zdravotná starostlivosť o spotrebiteľa, rastúce trhy, zdravie zvierat a zriedkavé ochorenia prostredníctvom divízie Genzyme. Spoločnosť Sanofi je kótovaná na burzách v Paríži (EURONEXT: SAN) a New Yorku (NYSE: SNY).

Oficiálny partner Svetového dňa srdca na Slovensku, spoločnosť Sanofi , je spoločnosťou, ktorá má významný podiel v oblasti kardiovaskulárneho zdravia. Účasťou na projekte Svetový deň srdca poukazuje na význam prevencie s cieľom odvrátiť hroziace zdravotné riziká.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

K téme

Prichádza novinka – Coca-Cola Zero Sugar s lahodnejšou chuťou Nový bezpečnostný autodoplnok môže zachrániť aj váš život

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Zdravie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.