Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
8. septembra 2015 VyhláseniaOstatné od PRservis.skSITA Diskusia()

Reakcia DPB na zavádzajúce tvrdenia Bratislavy o výsledkoch auditu

BRATISLAVA 8. septembra – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „DPB, a.s.“ alebo „spoločnosť“) odmieta účelové tvrdenia hlavného mesta SR Bratislavy o zisteniach auditu v spoločnosti. Zásadne odmietame akékoľvek pochybenia. Naopak, máme informácie, že v audite je vyjadrená pochvala DPB, a.s. za dobré hospodárske výsledky.
DPB, a.s. uvádza, že k dnešnému dňu (8.9.2015) nedisponuje výsledkami auditu spoločnosti Deloitte Advisory s.r.o. Tieto dokonca neboli predložené ani členom predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. DPB, a.s. však v rámci auditu poskytlo spoločnosti Deloitte Advisory s.r.o. všetku súčinnosť a v rámci prípravy správy sa vyjadrovalo k otázkam audítorov. DPB, a.s. má za to, že finálna správa auditu je bez zistení pochybení podniku.
Tlačová správa zo dňa 8.9.2015, ktorú vydalo hlavné mesto SR Bratislavy, uvádza tvrdenia nezakladajúce sa na pravde. Ak primátor hovorí o manažérskych pochybeniach, ktoré sa podľa neho odzrkadlili hlavne v neudržateľnom nastavení investičnej politiky a plánovaní projektov z EÚ fondov, DPB, a.s. k tomuto výroku uvádza nasledovné: Je ťažko dešifrovateľné, čo tým chcel primátor Ivo Nesrovnal povedať, ale ak mal namysli nákup nových vozidiel z fondov EÚ, tak konštatujeme, že práve to je niečo, na čo sme veľmi hrdí a nepovažujeme to za pochybenie. Modernizácia vozidlového parku a údržbovej základne, aká tu v histórii podniku ešte nebola, vďaka využitiu z prostriedkov EÚ, ušetrila hlavnému mestu SR Bratislave až 230 000 000,- €.

K údajným zisteniam, ktoré zaslal Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, uvádza DPB, a.s. nasledovné:
1. Právne služby/exekúcie
Náklady vymáhania pohľadávok a exekúcie za 2014 boli vo výške 5,5 mil. Eur. Výnosy z tejto položky predstavovali 2,2 mil. Eur, čo znamená čistú stratu pre DPB vo výške 3,3 mil. Eur za rok 2014.

– DPB, a.s.: Zmluvné vzťahy s advokátskymi kanceláriami boli stanovené bývalými vedeniami (JUDr. Chovanec – 1996-2006 a JUDr. Kán – 2006 – 2016), pričom sa za zastavené prípady u JUDr. Kána podarilo súčasnému manažmentu vyrokovať dodatok, ktorý zmluvnú odmenu výrazne znížil.
– Vzťahy s exekútormi neboli predmetom zmluvy do príchodu súčasného vedenia. DPB, a.s. stanovil harmonogram platenia odmeny advokátom a exekútorom za prípady staré viac ako 10 rokov. Vyčíslené náklady na prípady boli v tom čase bez rokovaní u oboch advokátskych kancelárií vo výške 32 000 000,- €.
– Je nespochybniteľné, že predmetnými krokmi súčasné vedenie DPB, a.s. zachránilo spoločnosť od platobnej neschopnosti (konkurzu) a šetrilo spoločnosti milióny eur, ktoré vznikli zlými manažérskymi rozhodnutiami v minulosti. Vďaka všetkým prijatým opatreniam sa podarilo súčasnému vedeniu ušetriť až 16 000 000,- €. Takže uvedené tvrdenie považujeme za zavádzajúce.

2. Čistenie vozidiel
DPB nakupuje trojnásobne drahšie čistenie vozidiel ako DPB Košice a Žilina. Náklady čistenia na 1 vozidlo v Bratislave predstavujú 1 000 Eur, v Košiciach a Žiline približne 360 Eur. Pri nákladoch 400 Eur
za 1 vozidlo by Bratislava ročne ušetrila 550 tis. Eur.

– DPB, a.s.: Každý dopravca má iný vozidlový park – inú dĺžku vozidiel, inú kapacitu, inú intenzitu čistenia, iný rozsah čistenia vozidiel (napr. typ sedadiel – kožené, drevené, čalúnené), iný trh práce (priemernú hodinovú cenu práce v regióne) a pod. V DPB, a.s. sa vykonáva mokré čistenie na rozdiel napríklad od Košíc, kde sa robí suché čistenie, čo má výrazný vplyv na cenu. Z tohto dôvodu – parameter priemerný náklad na jedno vozidlo považujeme za nesprávny a nič nevypovedajúci. Opäť ide o účelové tvrdenia primátora.
– Na cenu v DPB, a.s. má vplyv aj to, že čistenie je vykonávané nárazovo v nočných hodinách, aby bola zabezpečená výprava nasledujúci deň.
– Okrem toho má DPB, a.s. má 4 depá, čo je neporovnateľné s inými mestami a logicky sa tým zvyšujú náklady.

3. Energie
DPB má 19-krát vyššiu spotrebu elektrickej energie ako OLO, ale cena v OLO je nižšia ako v DPB. Keby DPB mala cenu ako v OLO odhadovaná ročná úspora by znamenala 300 tis. Eur.

– DPB, a.s.: Ide o ďalšie pravdu skresľujúce tvrdenie primátora. V zmysle Zmluvy o združenej dodávke elektriny zo dňa 21.10.2013 zmluvná cena elektriny Dopravného podniku mesta Košice, a.s. je pre rok 2015 vo výške 49,77 €/MWh bez DPH, čo je viac o 1,33 % ako má DPB, a.s. pre rok 2015.
– Náklady DPB, a.s. na nákup elektrickej energie za veľkoodber boli v roku 2014 oproti roku 2012 nižšie o cca 1 mil.,- €. Znamená to teda ďalšiu úsporu.

V prípade spoločnosti OLO je to skutočnosť, že táto spoločnosť si túto elektrinu aj sama vyrába, takže je prirodzené, že má túto elektrinu lacnejšiu ako DPB, a.s., ktorý túto elektrinu nakupuje.

4. Poistenie
Poistenie zodpovednosti manažérov a členov dozornej rady si vedenie DPB v rokoch 2011-2014 platilo zo zdrojov DPB. Ak chcú byť manažéri a členovia dozornej rady poistení, mali by si to platiť z vlastného
vrecka. V priebehu štyroch rokov pripravilo toto nezmyselné nastavenie Bratislavčanov o 1 mil. Eur, ročne o 250 tis. Eur.

– DPB, a.s.: Ide o absolútnu neznalosť problematiky a snaha škandalizovať vedenie DPB, a.s. Ak by manažment DPB, a.s. nemal poistenie, bolo by to maximálne nezodpovedné a výrok typu, že by si to mali manažéri platiť z vlastného vrecka, považujeme za populistický. Ide o štandardné poistenie spoločnosti, ktoré využíva aj iná korporátna klientela poisťovní.
– V tomto roku sme informovali jediného akcionára, že máme vysúťaženú poistnú zmluvu vo výške 169 000,- €. Za bývalého vedenia spoločnosti (Záhradník, Derkay) bola výška poistného až vo výške 319 559,49 €.
– Každoročne poistné klesá, keďže na výšku poistného majú vplyv hospodárske výsledky spoločnosti, ako i predchádzajúce škodové udalosti spoločnosti. DPB, a.s. má dnes omnoho vyššiu bonitu a výborné hospodárske výsledky, čo prízvukuje aj audit, ktorý nariadil primátor.

5. Dlhová služba
Aktuálne podmienky úverov DPB sú nevýhodné a vysoko nad aktuálnou trhovou úrovňou. Pri renegociáciách môže mesto ušetriť minimálne 180 tis. Eur ročne.

– DPB, a.s.: Predražené úvery podpísalo ešte bývalé vedenie DPB, a.s. v roku 2010 (p. Záhradník, p. Derkay) s 8 % úrokom, ktorý znamená najväčšiu záťaž pre DPB, a.s. a táto zmluva je nevypovedateľná. O tomto bolo informované aj zastupiteľstvo, aj finančná komisia. Zvláštne je, že toto obdobie však nikto nemá záujem auditovať. Súčasné vedenie DPB, a.s. má dnes na základe veľmi dobrých hospodárskych výsledkov podpísané úvery, ktoré sú, čo sa týka úrokov, na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy, teda cca 0,9 %.

6. Bezpečnostná služba
Nastavením neopodstatnených kompetencií pri obstarávaní bezpečnostnej služby mohlo DPB ušetriť 600 tis. Eur v priebehu štyroch rokov, čo znamená úsporu 150 tis. Eur ročne. O túto čiastku bola nižšia ponuka druhého neúspešného uchádzača.

– DPB, a.s.: Bezpečnostná služba bola vysúťažená v zmysle zákona, každá spoločnosť sa mohla prihlásiť, každá spoločnosť si mohla zabezpečiť potrebné certifikáty.

7. Výberové konania/obchodné podmienky
Pri tak významných finančných nákladoch veľkoodberateľa PHM má podľa auditu DPB veľký priestor na zníženie ceny nafty.

– DPB, a.s.: Nie je pravda, že DPB, a.s. nakupuje drahšiu motorovú naftu, ako iní dopravcovia. Cena motorovej nafty DPB, a.s. je naviazaná na priemernú cenu motorovej nafty za 1 l bez DPH, ktorú zverejňuje Štatistický úrad SR na svojej webovej stránke cca každé 2 týždne. V zmysle zmluvy teda cena nafty bez DPH kopíruje priemernú cenu v SR bez DPH podľa Štatistického úradu SR, pričom je znížená o 7,486 %. Pred nástupom súčasného vedenia bola cena motorovej nafty nižšia len o cca o 1% oproti cene Štatistického úradu SR.

Pri opravách a údržbách v tak významných finančných objemoch sú podľa primátora
podmienky obstarávania služieb nastavené neadekvátne.

– DPB, a.s.: Tieto obstarávania prešli niekoľkými kontrolami, vládnymi auditmi, auditmi z Bruselu. Všetky audity konštatovali, že sme postupovali v súlade so zákonom a platnou legislatívou EÚ. DPB, a.s. je príkladom pre iných prijímateľov, keďže za 3 roky sme dokázali zabezpečiť EÚ fondy vo výške 250 000 000,- €.

DPB, a.s. podľa primátora nemá k dispozícii údaje z obstarávania k prenájmu autobusov pri ročnom náklade za rok 2014 vo výške 1,6 mil. Eur.

– DPB, a.s.: Prenájom autobusov TEDOM realizovalo bývalé vedenie spoločnosti. DPB, a.s. súhlasí s tým, že nemá k tomuto obstarávaniu dokumentáciu. Dokonca uvádzame, že nemáme žiadnu dokumentáciu z verejných obstarávaní, ktoré realizovalo bývalé vedenie spoločnosti. DPB, a.s. má v súčasnosti zverejnené všetky zmluvy, faktúry a objednávky na webovom sídle spoločnosti, aj vďaka čomu sme boli vyhodnotený ako najtransparentnejší mestský podnik na Slovensku.

DPB, a.s. má za to, že predmetné informácie sú vytrhnuté z kontextu, zavádzajúce a považujeme ich za účelové v súvislosti s prebiehajúcimi výberovými konaniami, čo má znevážiť a spochybniť prácu súčasného generálneho riaditeľa a vedenia spoločnosti. Proti tomu sa vedenie spoločnosti výrazne ohradzuje.

DPB, a.s. má za posledné roky také dobré hospodárske výsledky, aké nemalo nikdy vo svojej histórii.

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

mt;in

K téme

Až 48 % Slovákov si myslí, že za násilie v partnerských vzťahoch sú zvyčajne zodpovedné aspoň čiastočne aj obete násilia – odhalil prieskum IKEA Príliš prepečené hranolčeky alebo hrianky nám neprospievajú. Ako variť zdravšie?

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ostatné

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.