Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
92398_gettyimages 1078520862 676x442.jpg
13. februára 2020 EkonomikaKomodity od PRservis.skSITA Diskusia()

Emitenti cenných papierov môžu aktualizovať údaje bez poplatku

13.2.2020 – Povinnosťou každého emitenta cenných papierov je pravidelne aktualizovať informácie o svojej spoločnosti v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR), ktorý v zmysle platnej legislatívy cenné papiere eviduje. Zanedbanie tejto povinnosti môže spôsobiť viaceré riziká. Týkajú sa nielen samotných emitentov, ale aj majiteľov účtov, ktorí majú zakúpené cenné papiere evidované na účtoch v centrálnom depozitári. Preto sa CDCP SR rozhodol umožniť emitentom, aby zmeny o ich spoločnosti, súvisiace s obchodným registrom, robili zadarmo.

„Našou hlavnou ambíciou je motivovať emitentov cenných papierov, aby údaje o ich spoločnostiach pravidelne aktualizovali,“ hovorí Martin Wiedermann, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP SR. „Radi by sme aj takouto formou čo najviac eliminovali všetky riziká spojené s nedodržiavaním tejto povinnosti.“

Každá firma či spoločnosť, ktorá sa rozhodla vydať cenné papiere so zámerom obchodovania s nimi, je povinná CDCP SR informovať o zmenách v názve spoločnosti, sídle, fakturačnej či poštovej adrese. Okrem toho je povinná informovať aj o prípadnom zániku spoločnosti či o fúzii alebo zlúčení s inou spoločnosťou. Vedenie aktualizovaných identifikačných údajov o emitentovi a emisii je dôležité nielen pre emitentov, ale aj  pre majiteľov účtov. V prípade ponechania starých údajov v evidencii môže napríklad dôjsť k nesprávnej identifikácii či dokonca k zámene spoločností. „Zároveň je nevyhnutné, aby emisie spoločností, ktoré zanikli, boli zrušené, teda aj odpísané z účtov ich majiteľov,“ objasňuje Ľubomír Demčák, vedúci Odboru emisií CDCP SR. „Majitelia účtov sa tak vyhnú poplatkom za evidenciu cenných papierov, ktoré už neexistujú.“

Služby bez poplatku

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. emitentom poskytuje od tohto roka zadarmo aktualizáciu všetkých zmien v obchodnom registri, ktoré súvisia so zmenou názvu spoločnosti, zmenou obchodného mena a sídla firmy, či už v evidencii zaknihovaných alebo listinných cenných papierov. Rovnako emitenti neplatia ani za zmeny náležitostí v kóde ISIN, ktorý identifikuje emisiu zaknihovaných cenných papierov. Bez poplatku je aj zrušenie samotného ISIN kódu. Okrem toho CDCP SR aktuálnymi zmenami v cenníku uľahčuje emitentom aj zrušenie emisie zaknihovaných cenných papierov registrovaných v centrálnom depozitári. V prípade splatenia emisie dlhových cenných papierov alebo zániku emitenta bez právneho nástupcu, emitent nemá žiadne prekážky v tom, aby zabezpečil zrušenie emisie v centrálnom depozitári. Pred zrušením emisie dôjde k odpísaniu cenných papierov z danej emisie zo všetkých účtov vedených v centrálnom depozitári. Majitelia účtov tak nebudú musieť platiť poplatok za vedenie účtu za cenné papiere, ktoré už zanikli.

Realizácia zmien

Ak chce emitent vykonať spomenuté zmeny, stačí vyplniť formulár a priložiť aktuálny výpis z obchodného registra. Pokiaľ emitent o zmenu žiada písomne, podpis na žiadosti musí byť úradne overený. „Vypísaný formulár musí byť podpísaný oprávneným splnomocnencom a ak sú zapisované zmeny v súlade so zápisom v Obchodnom registri, CDCP v zmysle Prevádzkového poriadku zmeny vykoná,“ vysvetľuje Ľubomír Demčák. Podľa Prevádzkového poriadku má CDCP SR na vykonanie

Zmien 15 pracovných dní, spravidla ich však vykonáva bezodkladne. Formulár na požiadanie o zmenu náležitostí alebo zrušenie kódu ISIN nájdu emitenti na webovej stránke www.cdcp.sk.

„Aktuálne a presné informácie obsiahnuté v našej evidencii zjednodušujú a urýchľujú účastníkom globálneho kapitálového trhu prístup k dôležitým informáciám o cenných papieroch a zároveň zvyšujú ich dôveryhodnosť,“ dodáva Martin Wiedermann, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP SR. „Aj preto sme sa snažili vyjsť emitentom čo najviac v ústrety a aj v ich záujme im  zjednodušiť pravidelnú aktualizáciu údajov o spoločnostiach.“

Inzercia

K téme

Vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa európskych štandardov stanovené už aj v slovenskej legislatíve Centrálny depozitár cenných papierov vytvára jednotný zdroj informácií pre kapitálový trh

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ekonomika

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.