Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
87241_ff ukf.jpg
12. marca 2018 SprávySlovensko od PRservis.skSITA Diskusia()

Čo ponúka Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre?

BRATISLAVA 12. marca 2018 – Na Filozofickej fakulte UKF v Nitre nájdete široké spektrum akreditovaných bakalárskych študijných programov, pričom väčšina z nich má nadväznosť v magisterskom stupni štúdia. Študovať môžete jazyky, komunikáciu rôzneho druhu, kulturológiu či humanitne orientované študijné programy.

Zastúpené sú:

jazykovo orientované študijné programy (prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglistika, nemčina v hospodárskej praxi, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, taliansky jazyk a kultúra, slovenský jazyk a literatúra, editorstvo a vydavateľská prax),
kulturologicky orientované študijné programy (kulturológia, riadenie kultúry a turizmu),
študijné programy zamerané na komunikáciu (marketingová komunikácia a reklama, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka, žurnalistika),
spoločenskovedné študijné programy (euroázijské štúdiá, politológia, sociológia),
humanitne orientované študijné programy (etika, aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, estetika, história, filozofia, archeológia, etnológia, muzeológia,).

Veľkú skupinu tvoria učiteľské študijné programy, v rámci ktorých sa kombinujú vždy dva predmety (angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina, slovenčina, taliančina, história, estetická výchova, etická výchova, náboženská výchova, výchova k občianstvu). Záujemcovia o štúdium učiteľstva však majú možnosť aj širšej, ľubovoľnej dvojkombinácie predmetov v rámci ponuky celej univerzity.

Filozofická fakulta ponúka tiež bakalárske štúdium neučiteľských medziodborových študijných programov vo vybraných kombináciách predmetov (etnológia – muzeológia, história – archeológia, politológia – filozofia, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – euroázijské štúdiá, sociológia – anglistika, žurnalistika – nemčina v hospodárskej praxi). Väčšinu študijných programov otvárame v akademickom roku 2018/2019 aj v externej forme, ktorá je spoplatnená. Externistom sa snažíme vychádzať v ústrety aj ponukou štúdia mimo sídla univerzity, a to na dvoch detašovaných pracoviskách: v Martine (študijný program aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce) a v Lučenci (študijný program riadenie kultúry a turizmu).

Prečo študovať práve na FF UKF?

Filozofická fakulta UKF v Nitre patrí dlhodobo k najväčším fakultám na Slovensku vôbec. Nejde len o celkový počet študentov, ktorí u nás aktuálne študujú, ale aj o množstvo záujemcov o štúdium a počet študentov, ktorí sa na našu fakultu každoročne zapíšu do prvého ročníka. Táto skutočnosť reflektuje vynikajúce výsledky, ktoré sme dosiahli v ostatnej komplexnej akreditácii nielen v rámci UKF, ale aj v porovnaní s ostatnými fakultami humanitného zamerania na Slovensku, svedčia o kvalite nami zabezpečovaného štúdia.

Ponúkame širokú škálu atraktívnych študijných programov a mimoškolských aktivít pre študentov. Fakulta pružne reaguje na spoločenskú objednávku a potreby trhu práce a neustále sa snaží zvyšovať mieru prepojenia ponúkaných študijných programov na prax. Naši študenti majú možnosť prakticky si overiť svoje vedomosti a zručnosti v rôznych typoch inštitúcií a organizácií, napríklad v komerčných obchodných spoločnostiach, v oblasti štátnej a verejnej správy, v médiách, v marketingových inštitúciách či v prekladateľských, cestovných a reklamných agentúrach, ale aj na terénnych výskumoch, ktoré sú súčasťou viacerých študijných programov.

Ďalším z dôvodov, prečo si vybrať štúdium na našej fakulte, je jej moderné technické vybavenie (tlmočnícke laboratóriá, sociologické laboratórium, špecializované počítačové učebne a pod.), ktoré významne prispieva  k zvýšeniu kvality štúdia. Študenti vybraných študijných programov si svoje praktické zručnosti overujú aj v Univerzitnom tvorivom ateliéri pri Filozofickej fakulte UKF, v Mediálnom centre pri Filozofickej fakulte UKF, v internetovom rádiu a vo fakultných umeleckých telesách. Samozrejmou súčasťou štúdia na fakulte sú študijné pobyty a stáže v rámci zahraničných výmenných programov, ako aj odborná prax študentov v domácich a európskych inštitúciách.

Kde sa uplatňujú absolventi FF UKF?

Absolventi Filozofickej fakulty sa na trhu práce uplatňujú najmä ako odborníci v špecifických odboroch vedy, kultúry, médií a umenia. Fakulta úspešne vzdeláva budúcich  pracovníkov štátnej a verejnej správy, sociálnej sféry a pripravuje pedagógov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy. Na základe kontaktov s absolventmi majú naše pracoviská priamu spätnú väzbu ohľadom ich uplatnenia v praxi a túto spätnú väzbu fakulta reflektuje v tvorbe nových a inovácii existujúcich študijných programov.

 

Kontakt:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Štefánikova 67
949 01  Nitra

www.ff.ukf.sk

Kompletná ponuka študijných programov na rok 2018/2019:

https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/moznosti-studia

Termíny podávania prihlášok:

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma) – do 31. marca 2018

Magisterské štúdium (denná aj externá forma) – do 30. apríla 2018

K téme

Ovládnite svetlo u Vás doma Výluky z poistenia v čase nepokojov

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.